Austrija kritizē ar mežiem saistītos ES tiesību aktus

Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija | 13.01.2023

Kalnainajā Austrijā starp audziem vērtīgiem dabas objektiem svarīgi ir arī meži. Meži, kas pasargā no dažādiem dabiskiem apdraudējumiem, piemēram, lavīnām, dubļu straumēm un klinšu nogruvumiem.

“Tie ir aktīvi jāuztur un jāsaglabā “funkcionējoši” (iepriekšminētos “pienākumus pildoši”)”, skaidro Austrijas Mežu asociācijā. “Mūsu mežu kopšanai un koksnes izmantošanai ir vajadzīgi atbalstoši pasākumi, ne ierobežojoši Eiropas Savienības noteikumi,” ir pārliecināts Austrijas Meža asociācijas priekšsēdētājs Rūdolfs Rozenštaters (Rudolf Rosenstatter), nosodot no asociācijas viedokļa kļūdaino ES meža politiku.

Austrijas Meža asociācija salīdzina koksnes un fosilā kurināmā tirdzniecības bilances. Kamēr ar koksni var nopelnīt, ogļu, naftas un gāzes ārējās tirdzniecības bilance ir negatīva. Mūsu mazbērnu* nākotnes vajadzībām piemērota, klimatam draudzīga mežu kopšana nodrošina darba vietas un ienākumus aptuveni 300 000 cilvēku. Ar pārpalikumu aptuveni 5 miljardu eiro apmērā koksnes pievienotās vērtības sistēma atkal būs viens no svarīgākajiem Austrijas ekonomikas aktīviem. Mežam un koksnei ir milzu potenciāls cīņā pret klimata pārmaiņām, piemēram, uzkrājot oglekli koksnes produktos un aizstājot fosilās izejvielas.

Mežs un koksne ir nozīmīga siltumenerģijas un enerģijas neatkarības daļa no fosilās enerģijas importa no valstīm, kas atrodas karadarbībā. Eiropas Savienība, kurai faktiski būtu jāveicina Eiropas enerģētiskā neatkarība un enerģētikas pāreja, ar ES direktīvu par atjaunojamiem energoresursiem ierobežo mežu kopšanu un koksnes izmantošanu.

“Eiropas Savienība mūs vēl vairāk ievirza karojošu despotisku valstu atkarībā un patvaļā. Ar katru kubikmetru koksnes, ko ES mums neļauj izmantot, un ar katru dārgi samaksāto naftas barelu vai gāzes kubikmetru milzīgas naudas summas un iedzīvotāju pirktspēja neatgriezeniski aizplūst uz valstīm, kas izraisa karus un pārkāpj starptautiskās un cilvēktiesības. Šādi rīkojoties, ES ļauj strauji pieaugt mūsu parādu kalniem par fosilās enerģijas importu,” norāda Rūdolfs Rozenštaters, ļoti sašutis par ierobežojošajām Eiropas Savienības prasībām.

Novārtā atstāts mežs nenodrošina ne dabas, ne cilvēku aizsardzību

Patiesībā šķiet, ka Briselē vēl joprojām nezina, kādu pozitīvu ietekmi uz vidi var atstāt mazbērniem* stādīta meža kopšana un klimatam nekaitīga koksnes izmantošana. “Pašreizējā ES mežu politika liecina, ka pie Briseles sarunu galda netiek atzīta klimatam draudzīgu mežu lielā nozīme, to saglabāšana un koksnes izmantošana kā būtiska sastāvdaļa cīņā pret klimata pārmaiņām. Es to varu izskaidrot tikai šādi, jo “mežs, kas atstāts pašplūsmā”, uz ko tiecas Eiropas Savienība, ir absolūti fatāla zīme nākotnei”, uzskata R. Rozenštaters.

Nekopšana nozīmē nolaidību, un novārtā atstāts mežs, īpaši kalnos, ilgtermiņā nespēs aizsargāt iedzīvotājus. “Kad beidzot cilvēki, kas strādā Briselē, atzīs mežu un koksnes pozitīvo un galveno lomu klimata un cilvēku aizsardzībā, kā arī to, ka koksne ir neaizstājama enerģētikas pārejas sastāvdaļa?” it skarbi jautā Austrijas Meža asociācijas priekšsēdētājs Rūdolfs Rozenštaters.
* Mežu stāda ne sev, bet nākamajām paaudzēm

Pievienot komentāru