Eiropas Savienība sola palīdzēt Ukrainai tās ātrā “zaļajā atjaunošanā” pēc kara

Katerina Belousova, Eco Politic | 20.09.2022

Eiropas Savienība atbalstīs Ukrainas centienus integrēties Eiropā.

5. septembrī Briselē notika Ukrainas un ES Asociācijas padomes 8. sanāksme, kurā bloks solīja uzņemties galveno lomu valsts zaļajā pēckara atjaunošanā. Sanāksmē ES apstiprināja savu stingro apņemšanos atbalstīt Ukrainas atjaunotni, kas būs vērsta uz strauju zaļās, klimatnoturīgās un digitālās pārejas attīstību, ziņo valdības portāls. Sanāksmi kopīgi vadīja Ukrainas premjerministrs Deniss Šmigals un ES priekšsēdētāja vietnieks un Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos Žozeps Borrels. Asociācijas padome uzsvēra nepieciešamību panākt Ukrainas zaļo pāreju rekonstrukcijas centienu ietvaros. Abas puses pauda gandarījumu par to, ka ir pabeigts Ukrainas un ES stratēģiskās partnerības izveides process attiecībā uz atjaunojamām tehnoloģijām.

Asociācijas padome pauda gandarījumu par pasākumiem, ko Ukraina jau ir veikusi, tostarp par reformām cīņā pret korupciju un krāpniecību, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un tiesiskumu, un aicināja Ukrainu turpināt pasākumus šajās jomās. Galu galā atbalsts atjaunošanai būs saistīts ar reformu īstenošanu, lai nodrošinātu tiesiskumu, stabilas demokrātiskas iestādes, oligarhu ietekmes mazināšanu, korupcijas apkarošanas pasākumu stiprināšanu atbilstoši Ukrainas eiropeiskajam ceļam un turpmāku tiesību aktu saskaņošanas procesu ar ES tiesību aktiem.

Asociācijas padome arī apsveica veiksmīgo Ukrainas energosistēmas sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas elektrotīklu. Puses atzīmēja, ka starp Ukrainu un ES ir sākusies komerciāla elektroenerģijas apmaiņa, un atzinīgi novērtēja arī to, ka ir sākusies pakāpeniska elektroenerģijas tirdzniecības palielināšanās ar vienlīdzīgiem noteikumiem un saderīgiem vides aizsardzības un drošības standartiem. Sanāksmes dalībnieki uzsvēra nepieciešamību samazināt atkarību no Krievijas minerāliem, kodoldegvielas un tehnoloģijām.

Ukraina un Eiropas Savienība vienojās turpināt ciešu sadarbību, lai koordinētu gāzes piegādes drošību un palielinātu noturību iespējamo piegādes traucējumu gadījumā. “Asociācijas padome nosodīja Krievijas militāro kontroli pār Zaporožjes atomelektrostaciju un aicināja nekavējoties demilitarizēt šo objektu, kā arī nodot pilnu kontroli pār elektrostaciju likumīgajam operatoram un Ukrainas iestādēm, lai nodrošinātu kodoldrošību,” norādīts rakstā. Asociācijas padome arī uzsvēra savu atbalstu SAEA centieniem un uzsvēra, ka ZNPP ir jāpaliek Ukrainas enerģētikas sistēmas neatņemamai sastāvdaļai. Turklāt Asociācijas padome atzinīgi novērtēja nolīguma parakstīšanu par Ukrainas pievienošanos LIFE programmai, lai risinātu klimata pārmaiņu un vides problēmas, jo īpaši gaisa, augsnes un ūdens piesārņojumu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, izmantojot mūsdienīgus risinājumus.

ES arī atzīmēja, ka Ukraina ir atjaunota kā ES Donavas reģiona stratēģijas vadītājvalsts. Rakstā norādīts, ka Eiropas Savienība aicināja Ukrainu piedalīties programmā Erasmus+ un pilnībā izmantot tās starptautisko dimensiju. Asociācijas padome pauda gandarījumu par to, ka ir stājies spēkā Asociācijas nolīgums ar Ukrainu, kurā iekļauta programma “Radošā Eiropa” un pētniecības un apmācības programmas “Apvārsnis Eiropa” un EURATOM. Asociācijas padome lems par turpmākajiem soļiem ceļā uz Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai, tiklīdz būs pilnībā izpildīti visi nosacījumi, kas minēti Komisijas secinājumos par Ukrainas pieteikumu dalībai ES, uzsverot, ka Ukrainas progress ceļā uz Eiropas Savienību būs atkarīgs no pašas Ukrainas nopelniem. Eiropas Savienība arī atbalstīs Ukrainas centienus integrēties Eiropā. Iepriekš EcoPolitic rakstīja, ka Vides ministrijas vadītājs Ruslans Strilets teica, ka, neskatoties uz karu, viena no Vides ministrijas prioritātēm ir valsts vides likumdošanas pielāgošana ES prasībām. Kā EcoPolitic jau ziņoja, Ekokomiteja apstiprināja 78 priekšlikumus nākamās 8. sesijas devītā sasaukuma Augstākās Radas darba kārtības projektam.

Eiropas Savienība sola palīdzēt Ukrainai tās ātrā “zaļajā atjaunošanā” pēc kara

Pievienot komentāru