Neizmantotā meža zemē jāstāda vietējiem apstākļiem raksturīgās koku sugas

Stuff | 09.09.2021

Viens no Jaunzēlandes lielākajiem meža plantāciju īpašniekiem - uzņēmums Aratu Forests - parakstījis 90 gadu līgumu ar eLandNZ, apņemoties ūdenstiplju aizsardzībai nodrošināt vietējo koku sugu stādīšanu. Šī sadarbība paredz ierobežot (vai apturēt pavisam) mežsaimniecības pārpalikumu nonākšanu ūdenstilpēs. Tā plānots iespējami izvairīties no, piemēram, aizdambējumu (šķēršļu) radīšanas upēs, kā arī izmantot ap 33 tk ha līdz šim novārtā atstātas zemes. 

Neizmantotā meža zemē jāstāda vietējiem apstākļiem raksturīgās koku sugas

Pievienot komentāru