Šī gada laikā atjauninās Helsinku pilsētas mežu apsaimniekošanas politiku

Helsinku Pilsētvides departaments | 04.07.2022

Plānots, ka jaunā politika atbildīs pilsētas stratēģijai un tās dabiskās vides saglabāšanas mērķiem. Rudenī iedzīvotāji un ieinteresētās personas tiks aicinātas uz diskusijām.

Helsinki uzsākuši darbu pie dabas teritoriju apsaimniekošanas politikas atjaunināšanas. Pašreizējā dabas vides uzturēšanas politika ir izstrādāta 2011. gadā. Tajā aprakstīti Helsinku pilsētai piederošo zaļo teritoriju apsaimniekošanas principi, pieejas un galvenie pasākumi.

Politikas atjaunināšana nepieciešama, lai tā labāk atbilstu pašreizējai pilsētas stratēģijai un tās mērķiem. Viens no stratēģijas galvenajiem mērķiem ir palielināt bioloģisko daudzveidību meža teritorijās. Cits mērķis ir ļaut mežiem dabiski novecot. Turklāt jaunā politika arī sagatavosies klimata pārmaiņām un mežu spējai tikt galā ar augošo pilsētu.

Atjauninājumi ir balstīti uz Helsinku Bioloģiskās daudzveidības rīcības plānu (LUMO), tā mērķiem bioloģiskās daudzveidības palielināšanā, kā arī daudziem citiem pārskatiem par dabu un vidi. Atjauninājumi tiks veikti divos posmos. Pirmajā posmā 2022. gadā darbs aptvers mežu platības, savukārt otrajā posmā 2023. gadā tiks veikti politikas atjauninājumi atklātās ainavās, piemēram, pļavās un laukos. Dabas liegumi nav iekļauti Dabas saglabāšanas politikā.

Diskusijas par mežu apsaimniekošanu rudenī

Zaļās teritorijas un bioloģiskā daudzveidība ir svarīgas Helsinku iedzīvotājiem un pilsētai, tāpēc pilsēta vēlas pēc iespējas plašāk uzklausīt iedzīvotāju un ieinteresēto personu viedokli. Tālab septembrī notiks vairāki pasākumi. Vēlāk rudenī iedzīvotājiem būs pieejama dabas aizsardzības politika attiecībā uz mežiem, lai viņi varētu izteikt savus komentārus. Rudenī pilsēta kopīgās sanāksmēs runās arī ar vides organizācijām un uzņēmējiem.

Dabas teritoriju apsaimniekošana pēc iespējas plašāk un daudzveidīgāk no dažādiem aspektiem tiks apspriesta 8. septembrī seminārā, kurā tiks aplūkota bioloģiskā daudzveidība, pašreizējais Helsinku mežu stāvoklis un urbanizācijas ietekme uz mežu apsaimniekošanu. Seminārā iepazīstinās ar jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem par pilsētu mežiem un to apsaimniekošanu. Turklāt 21. septembrī tiks organizēts seminārs, lai padziļināti apspriestu seminārā apspriestās tēmas. 

Dabas saglabāšanas politikas pirmā daļa, kas attiecas uz mežu teritorijām, tiks iesniegta Pilsētvides komitejai gada beigās. Politiku izstrādās Helsinku Pilsētvides nodaļa sadarbībā ar konsultāciju aģentūru Sitowise.

Kamēr tiks izstrādāta jaunā politika, Helsinku mežos tiks veiktas konkrētas darbības, proti, pilsēta nodrošinās cilvēku drošību, kuri apmeklē meža teritorijas, likvidējot bīstamus kokus, un veicot pasākumus, kas palielina drošību uz zemesgabalu robežām un gar ceļiem.

Pievienot komentāru