Somija precizē savu nostāju par Dabas atjaunošanas likumu

Finnish Forest Industries | 02.01.2023

Somijas parlamenta Lielā komiteja nākusi klajā ar paziņojumu par ES Dabas atjaunošanas likumu. Somijas Meža nozares federācija piekrīt komitejas lēmumam precizēt un pastiprināt valdības nostāju.

Paziņojumā teikts, ka Lielā komiteja neatbalsta Dabas atjaunošanas likumu pašreizējā Eiropas Komisijas ierosinātajā redakcijā, prasot tajā veikt būtiskas izmaiņas, kā arī pievērst uzmanību valsts meža politikai. Turklāt, taisnīguma apsvērumu dēļ Lielā komiteja ierosina veikt būtiskus grozījumus attiecībā uz Somijas izdevumiem. Saskaņā ar novērtējumiem izmaksas, kas Somijai rastos saistībā ar ES mērķu īstenošanu, būtu ārkārtīgi augstas un būtiski ietekmētu valsts budžetu.

Dotāciju komiteja savu nostāju formulēja pēc tam, kad to izskatīja Parlamenta īpašās komitejas. Komiteju kopējais vēstījums: Eiropas Komisijas ierosināto Dabas atjaunošanas likumu pašreizējā redakcijā nevar pieņemt.

Somijas Meža nozares federācija uzskata, ka Parlamenta Lielās komitejas paziņojumā ir uzsvērti pareizie jautājumi, tomēr būtu saprātīgi paust stingrāku nostāju attiecībā uz dabas atjaunošanas mērķiem.

“Parlamenta veiktā analīze un plašās diskusijas par ES iniciatīvu, kas būtiski ietekmē mežu izmantošanu, ir ārkārtīgi svarīgi pasākumi. Esmu īpaši gandarīta, ka rezultātā Somija papildināja savu nostāju, spēcīgāk uzsverot iniciatīvas ekonomisko ietekmi,” skaidro Somijas Meža nozares federācijas Starptautisko un ES meža lietu vadītāja Maija Rantameki.

Somijas Meža nozares federācija ir vairākkārt norādījusi, ka dabas atjaunošana kā daļa no bioloģiskās daudzveidības veicināšanas ir ļoti svarīga un ka Somija jau veic plašus atjaunošanas pasākumus. Tomēr atjaunošanas mērķi ir jālīdzsvaro ar citiem vides mērķiem, piemēram, klimata mērķiem, atjaunojamo materiālu pieejamību un energoapgādes pašpietiekamību. Jāņem vērā arī procesa ietekme uz nodarbinātību reģionos. Praksē tas nozīmētu saistošo atjaunošanas mērķu samazināšanu.

Somija precizē savu nostāju par Dabas atjaunošanas likumu

Pievienot komentāru