Situācijai atbilstošs risinājums "balsta" bioloģisko daudzveidību Eiropas mežsaimniecībā

efi.int | 24.02.2021

Kā līdzsvarot mežsaimniecību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos? Dažādu meža izmantošanas veidu paralēlā eksistence, kā to rāda pieredze Vācijas un Šveices mežos, tiek saukta pat "integrēto mežsaimniecību". 

Ar pieredzes apkopojumu iespējams iepazīties:

https://www.wsl.ch/de/publikationen/how-to-balance-forestry-and-biodiversity-conservation-a-view-across-europe.html
https://forbiodiv.wsl.ch/de/

Situācijai atbilstošs risinājums "balsta" bioloģisko daudzveidību Eiropas mežsaimniecībā

Pievienot komentāru