Meža nozare un auto izmantošana Somijā pakļautas OECD kontrolei

Yle News | 15.12.2021

OECD vides ziņojumā teikts, ka Somijai jāturpina ieviest un virzīties pašu noteikto ambiciozo klimata mērķu sasniegšanai, nevis jānosaka jauni. 

Somija nepārprotami ir samazinājusi oglekļa emisijas, bet ne pietiekami ātri, bilsts jaunākajā OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) vides ziņojumā. Tajā sacīts, ka Ziemeļvalsts ir izvēlējusies būt vides politikas un ambiciozu mērķu līdere, bet netiek veikts viss, lai pašu izvēlētos mērķus sasniegtu. Siltumnīcefekta gāzu emisijas pēdējā desmitgadē neāubīgi ir samazinājušās, bet tām būtu jāsamazinās ātrāk. Atkritumu apjomi, patēriņš un barības vielu nonākšana ūdeņos pieaug. Lauksaimniecība un meža nozare joprojām ietekmē valsts bioloģisko daudzveidību, secināts ziņojumā. 

Meža nozare un auto izmantošana Somijā pakļautas OECD kontrolei

Pievienot komentāru