Atbalsta mehānisms Vācijas meža nozarei jau darbojas! Nauda ir pieejama

forstpraxis.de, zemeunvalsts.lv | 07.12.2020

zemeunvalsts.lv komentārs

Latvijā mīl runāt par citu valstu labo pieredzi, nereti aizmirstot, ka pieredze rodas strādājot. Vēl tikpat bieži aizmirst citu valstu tradīcijas. Vācijā meža nozare ir svarīga, bet neba tādā apjomā un līmenī (salidzinoši) kā Latvijā. Toties, zinot tās nozīmi un svarīgumu noteiktos reģionos, Vācijas Federālā valdība ir radusi materiālo atbalstu 2020. gada situācijā, neaizmirstot ilgstpēju, klimatu un sertifikāciju. 

Latvijā 2020. gadā ļoti akūti ir redzamas politikas ilglaicīga trūkuma sekas. Proti, ausīs skan frāze "Naudas ir tik daudz, kā nekad!", kas var priecēt līdz brīdim, kad atceries, ka frāzes paudējs TV kastē bildis arī par savu atvilktni, kurā gulst dokumenti, kas dotu iespēju valstij un tās uzņēmējiem pelnīt. Pieradums pie "nākošas vai ie-nākošas, ne nopelnītas naudas"...

Atbalsts šai laikā nepieciešams daudziem. Tak nu jau: "Naudas bija daudz..."

Galvenais, par ko var un vajag kritizēt valdību (precīzāk, dažus tās pārstāvjus): tā ir turpinājusi darbināt un iedarbinājusi papildus liegumu, ierobežojumu, bremžu utt. mehānismu, maz rūpējoties vai, kā atvilktnes īpašnieks, nesaprotot: "Kur darbs, tur maize..."

Mums Latvijā ir ļaudis, kas izliekas, ka var nestrādāt, apspriest, vienoties utt. un "nauda nāks tāpat vien". Gan jau būs, kur paņemt. Īpatnējākais ir fakts, ka, lielākoties, liedzēji, ierobežotāji un aprobežoti aprobežotāji ļoti maz saskaras ar mežu, zemi, lauku, dārzu, to kopšanu, stādīšanu, ravēšanu, bet labprāt apzaļumotu Rīgas-Ķekavas lielceļu, iznesot un novietojot puķpodus gar tā malām... Tas būs zaļi un pietiks visiem! ... 

Berlīne. Piektdien, 20. novembrī, stājās spēkā Vācijas federālās ministres Jūlijas Klēkneres (Julia Klöckner) apstiprinātās Vadlīnijas par finansiālu palīdzību un naudas izmaksāšanu valsts meža nozarei. Mežu bojājumi (mizgrauzis) un ar koronavīrusa izplatību saistītie dažāda veida ierobežojumi ir spēcīgi ietekmējuši daudzus meža īpašniekus un mežsaimniecības uzņēmumus Vācijā. Koronavīrusa pandēmija ir apgrūtinājusi situāciju meža darbos un kokmateriālu tirgū. Tā kā ieņēmumi no koksnes pārdošanas samazinās vai pat nav vispār, trūkst līdzekļu jau izstrādāto platību apmežošanai. Šajos sarežģītajos laikos finansiāls atbalsts meža nozarei ir svarīgs apliecinājums un atbalsts mežu apsaimniekošanai un uzturēšanai, arī mežam, kā nozīmīgai CO2 krātuvei un klimata stabilizētājam ar tā plašo nozīmi sabiedrībā.

Palīdzība mežam un meža īpašniekiem no t.s. “Vācijas koronavīrusa perioda ekonomiskā atbalsta finansēm” kopumā paredzēta 500 miljonu eiro apjomā. Tās saņemšanai var pieteikties interneta vietnē www.bundeswaldpraemie.de. Noteikti jāuzsver, ka meža atbalsta finansējums nav pieejams visiem meža īpašniekiem. Viens no atbalsta saņemšanas priekšnosacījumiem ir meža (ilgtspējas) sertifikācija. Par PEFC sistēmā sertificētu mežu atbalsta apjoms ir 100 eiro/ha, par FSC sertificētu — 120 eiro/ha.

“Mežu apsaimniekošana atbilstoši skaidriem un konkrētiem ilgtspējības kritērijiem ir likumā noteikts darba uzdevums un pašsaprotama rīcība, tāpēc nav saprotams, kādēļ atbalsta līdzekļu izmaksa vēl papildus saistīta ar sertifikāciju. Turklāt sertifikācijas sistēmas privilēģijas šeit nešķiet noderīgas”, uzsver Vācijas Mežsaimniecības padomes (DFWR) prezidents Georgs Širmbeks (Georg Schirmbeck).

Mežsaimniecības (meža īpašumi), kas vēl nav sertificētas, to var realizēt līdz 2021. gada 30. septembrim. Tiesības pieteikties atbalstam ir privāto un pašvaldību mežu īpašniekiem, kam pieder vismaz viens hektārs meža. Uz meža atbalstu attiecas tā sauktais De-minimis regulējums, saskaņā ar kuru maksimālais atbalsta apjoms ir 200 000 eiro trīs gadu laikā. Atbalsta nauda ir jāizmaksā līdz 2021. gada beigām, jo tie ir koronavīrusa perioda ekonomiskā stimula finansiālie līdzekļi. Šogad (2020) no 500 miljoniem eiro ir jāizmaksā 170 miljoni.

“Visi meža īpašnieki tiek aicināti pēc iespējas drīzāk pieteikties atbalstam, lai nauda jo ātrāk dotu labumu mežu uzturēšanai un “tai nebeigtos termiņš””, aicina Georgs Širmbeks.

“Ilgtspējas finansiālais atbalsts” ir daļa no koronavīrusa perioda ekonomiskā atbalsta naudas “Wald & Holz”, kuras kopējais apjoms ir 700 miljoni eiro. No tiem 200 miljoni ir paredzēti ieguldījumiem mūsdienīgā mežu un kokmateriālu apsaimniekošanā, kā arī būvniecībai, izmantojot kokmateriālus. Jau šī gada novembra sākumā, izmantojot šos līdzekļus, tika uzsākta 50 miljonus eiro vērta programma, ieguldot IT aparatūrā un programmatūrā, iekārtās, ierīcēs, sistēmās un būvēs, kas tiek izmantotas ilgtspējīgā mežsaimniecībā un mobilajā kokapstrādē.
(Tulkojums no vācu valodas)

Atbalsta mehānisms Vācijas meža nozarei jau darbojas! Nauda ir pieejama

Pievienot komentāru