Lielā Nauda klimata mainības maldos un pinekļos

Zemeunvalsts.lv | 29.11.2019

Liela daļa sabiedrības nudien tic, ka klimata aktīvistu grupas salīdzināmas ar Dāvidu, kas cīnās pret Goliātu (lasi: visā pasaulē darbojošamies rūpnieciskajiem ražotājiem). Šādi uzskati ir aplami. Rakstā Cracking Big Green: To Save the World from the Save-The-Earth Money Machine ("Drupinot Lielo zaļo: glābsim pasauli no "Glābsim Zemi!" naudas mašīnas!", 2018) autori Rons Arnolds un Pols Dresens izmantojuši informāciju no bezpeļņas organizāciju gada pārskatiem.

The Sierra Club: $97,757,678
The Sierra Club Foundation: $47,163,599
The Environmental Defense Fund: $111,915,138
Natural Resources Defense Council: $98,701,707
National Audubon Society: $96,206,883
National Wildlife Federation: $84,726,518
Greenpeace USA: $32,791,149
National Parks Conservation Association: $25,782,975
The Wilderness Society: $24,862,909
Al Gore’s Alliance for Climate Protection: $19,150,215

Minētas organizācijas ar vidējiem ienākumiem vien. Lielākie skaitļi būs šādi:
The Nature Conservancy: $949,132,306 (jā, tuvu $1 miljardam)
Greenpeace International: $406,000,000
Wildlife Conservation Society: $230,042,654
World Wildlife Fund: $208,495,555

Lielā Nauda klimata mainības maldos un pinekļos

Pievienot komentāru