PEFC ģenerālsekretārs: “Meža izmantošanas noteikumus nosaka politiķi, to īstenošana bieži vien sagādā grūtības”

Tero Karjalainen, forest.fi | 03.03.2023

Somija nedrīkst aizmirst ar mežiem saistītos ekonomiskos jautājumus, lai gan arī vides jautājumi ir svarīgi, stāsta PEFC ģenerālsekretārs un izpilddirektors Mihaels Bergers saistībā ar savu vizīti Somijā.

PEFC (Meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programma (Programme for the Endorsement of Forest Certification)) ģenerālsekretārs (CEO) Mihaels Bergers par Somiju, ko apmeklējis februārī, runā atzinīgi.

“Esmu sastapis lieliskus cilvēkus, PEFC kolēģus Somijā. Viņi noorganizēja lielisku, piepildītu programmu,” atzīst Bergers, kurš ģenerālsekretāra amatu sāka pildīt 2022. gada jūnijā.

PEFC (Meža sertifikācijas veicināšanas programma) ir meža sertifikācijas sistēma, kas darbojas 48 valstīs un veicina ekoloģiski, sociāli un ekonomiski ilgtspējīgu mežsaimniecību.

Starp cilvēkiem, ar kuriem Bergers tikās Somijā, bija lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrs Anti Kurvinens (Centra partija) un Terhi Lehtonens, vides un klimata pārmaiņu ministra valsts sekretāre Marija Ohisalo (Zaļā līga).

“Mani pārsteidza divas lietas,” sacīja Mihaels Bergers. Abi pārsteigumi bija saistīti ar vizītēm ministrijās. Bergers atzīmē, ka ar ministru Kurvinenu viņš pārrunājis ilgtspējas definīciju. Viņš bija pārsteigts par to, cik lielā mērā ministra viedoklis sakrita ar PEFC viedokli par ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu.

“Ja viņam [Kurvinenam] kādreiz būs vajadzīgs darbs, viņš var strādāt PEFC. Viņš raksturoja ilgtspējību tieši tā, kā PEFC redz savu lomu. Nepietiek tikai aplūkot ekonomisko dimensiju vai vides jautājumus. Tādā valstī kā Somija, kas ir ļoti atkarīga no mežsaimniecības, nevar vienkārši pievērst uzmanību vides jautājumiem un aizmirst par ekonomiku. Tas bija galvenais mūsu diskusijā,” saka M.Bergers.

Arī tikšanās ar valsts sekretāru Terhi Lehtonenu Bergeram šķita interesanta, taču no cita viedokļa. “Bija nedaudz kritiskāki jautājumi par PEFC, piemēram, bažas par ilgtspējas ticamību. Tas bija ļoti intriģējoši,” atzīst Mihaels Bergers.

“Mēs šīs lietas uztvērām atšķirīgi, bet diskusija bija ļoti konstruktīva. Mēs patiešām apmainījāmies viedokļiem, un viņi uzklausīja mūsu viedokli, mūsu kolēģus no PEFC Somijā, kuri tikko pabeidza standarta pārskatīšanu,” turpina M. Bergers.

Jaunākā Somijas PEFC standarta redakcija tika pieņemta 2022. gada nogalē. Prasības attiecībā uz galvenajiem dabas aizsardzības pasākumiem mežsaimniecībā tagad ir stingrākas. Ir jāsaglabā vairāk krūmāju, un priekšroka jādod mežiem ar jauktu koku sugu struktūru. Dzīvo un atmirušo saglabājamo koku skaits ir jāpalielina divas reizes. Ja vietā nav vajadzīgais atmirušās koksnes apjoms, jāatstāj augsti celmi. Stingrākas ir arī prasības attiecībā uz ūdenstilpēm.

“Mēs strādājam mežsaimniecības, ekosistēmas, vietējās ekonomikas un darbinieku veselības labā,” norāda PEFC vadītājs Mihaels Bergers.

Pēc Bergera teiktā, Vides ministrijas galvenās bažas ir par to, ka PEFC nespēs aizsargāt bioloģisko daudzveidību un ilgtspējīgu mežsaimniecību. “Viņi uzskata, ka mums būtu jādara vairāk. Tas ir raksturīgi diskusijām, kas mums notiek ar ieinteresētajām pusēm, kuras vairāk orientējas uz dabas aizsardzību. Galvenais arguments, ko mēs izmantojam, ir tas, ka PEFC ir ārkārtīgi lielas stratēģiskas priekšrocības salīdzinājumā ar jebkuru politisku iniciatīvu. Mums ir saikne starp noteikumu izstrādi un īstenošanu uz vietas. Kad politiķi ievieš noteikumus par mežu izmantošanu, bieži rodas grūtības tos īstenot un izpildīt,” saka Bergers.

Meži ir aktuāls sarunu temats

Vairāk nekā 90% Somijas komerciālo mežu ir sertificēti saskaņā ar PEFC, bet aptuveni 10% ir sertificēti saskaņā ar FSC. Tas nenozīmē, ka Somijas meži ir 100% sertificēti, jo meža saimniecība var būt sertificēta saskaņā ar abām sistēmām. Kopumā pasaulē, ieskaitot arī FSC sertificētos mežus, ir sertificēti tikai 13% mežu.

Bergers nevēlējās paust viedokli par Somijas mežu stāvokli: “Es dzirdēju, ka drīzumā notiks parlamenta vēlēšanas un meži ir aktuāls debašu temats. Ir daudz lietu, ko dažādi cilvēki vēlētos darīt tā, kā, viņuprāt, būtu labāk. PEFC ir ieguldījusi daudz pūļu, lai radītu standartu, kas sniedzas tālāk par tiesību aktiem. Esmu pārliecināts, ka dialogs starp ieinteresētajām pusēm var nodrošināt ilgtspējīgu mežsaimniecības līmeni Somijā,” apgalvo M. Bergers.

Eiropas Savienībai būs milzīga ietekme

Attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas saistīti ar mežiem, Bergers uzsver, ka tiem būs “milzīga” ietekme uz PEFC darbu. Ir trīs galvenie aspekti: atjaunojamās enerģijas direktīva, regula par mežu platību samazināšanos un “dabai tuvāka” sertifikācija.

“Tas ir iemesls, kāpēc mums ir pārstāvniecība Briselē. Mēs cenšamies pielāgot savus standartus tā, lai meža īpašnieki un sertificētie uzņēmumi varētu saņemt vislabāko servisu. Ja jūs atbilstat PEFC prasībām, jūs varat pārdot koksni enerģētikas nozarei. Tas ir pašsaprotams PEFC stratēģijas elements,” saka Bergers.

Kopš Krievijas uzbrukuma Ukrainai sertificētās koksnes apjoms pasaulē ir samazinājies. Krievijā un Baltkrievijā, kas ir PEFC dalībnieces, ražotie kokmateriāli tika definēti kā kokmateriāli, kas iegūti konfliktu laikā. Situācija nemainīsies, vismaz ne pirms kara beigām.

“Cerēsim, ka situācija drīzumā uzlabosies,” uzsver PEFC vadītājs M. Bergers.

PEFC ģenerālsekretārs: “Meža izmantošanas noteikumus nosaka politiķi, to īstenošana bieži vien sagādā grūtības”

Pievienot komentāru