“PensionDanmark” stādīs mežu, lai aizvietotu ilgtspējīgā būvniecībā izmantoto koksni

State of Green | 14.02.2023

Būvniecība, izmantojot koksni, var sniegt nozīmīgu ieguldījumu Dānijas oglekļa dioksīda emisiju samazināšanas mērķu sasniegšanā, taču tas nedrīkst notikt uz Dānijas mežu platību rēķina. Tāpēc, apliecinot savu kā pioniera pozīciju ēku būvniecībā, kurās pārsvarā izmanto koksni, Dānijas lielākais darba tirgus pensiju fonds PensionDanmark stādīs vienu jaunu koku par katru koku, kas ir izmantots jaunu ēku celtniecībā.

Atzīmējot Starptautisko mežu dienu, PensionDanmark ir parakstījis līgumu ar Hedeselskabet par 100 hektāru liela meža stādīšanu, kas kalpos arī oglekļa uzkrāšanas mērķiem un sniegs atbalstu dabai un bioloģiskajai daudzveidībai.

“Kad mēs kā attīstītājs uzņemamies vadošo lomu, aizstājot klimatam ļoti kaitīgus materiālus ar koksni, mums ir jāuzņemas arī atbildība par to, lai par to nebūtu jāmaksā, samazinot meža platības. Mūsu sadarbība ar Hedeselskabet saistībā ar tā saucamo “klimata mežu” (turpmāk tekstā – klimata mežs) stādīšanu Dānijā apliecina mūsu visaptverošo pieeju ilgtspējībai un atbildībai un mūsu pastāvīgos centienus paaugstināt prasības,” saka Torbens Mēgers Pedersens, PensionDanmark izpilddirektors, piebilstot:

“Mūsu sākotnējais ieguldījums ilgtermiņā nodrošinās 40 000 kubikmetru koksnes. Tas atbilst koksnes patēriņam 2000 nākotnes mājokļu Fēlledbijā un apkārtnē.”

Ņemot vērā to, ka daudzi mežsaimniecības un lauksaimniecības nozares darbinieki savus pensiju uzkrājumus veido pensiju fondā PensionDenmark, Hedeselskabet sadarbības uzsākšana ar PensionDanmark ir likumsakarīgs solis.

“Izmantojot koksni būvniecībā, jūs ne tikai uzkrājat oglekli konstrukcijās, bet arī aizvietojat augstas emisijas materiālus. Tāpēc mēs Hedeselskabet uzskatām, ka koks ir nākotnes būvmateriāls, un priecājamies, ka PensionDanmark ir līderis gan ilgtspējīgas būvniecības jomā, gan veidojot klimata mežu,” saka Hedeselskabet izpilddirektors Torbens Frīss Lange.

Koki tiks stādīti lauksaimniecības zemē, ko puses izvēlēsies kopīgi. Hedeselskabet būs atbildīga par šo platību apmežošanu un apsaimniekošanu kā klimata mežu.

Klimata mežs kalpos arī tam, lai radītu vērtību vietējām kopienām, kuru iedzīvotāji varēs brīvi izmantot mežu rekreācijas vajadzībām, un palīdzēs īstenot valsts mērķi palielināt mežu platības līdz 25% no Dānijas sauszemes teritorijas. Papildus oglekļa uzkrājumam kokos un klimata mežu sniegtajām rekreācijas priekšrocībām tie ir izveidoti arī, lai aizsargātu gruntsūdeņus un uzlabotu bioloģisko daudzveidību.

PensionDanmark un Hedeselskabet plāno uzsākt meža platību ierīkošanu un jaunu klimata mežu stādīšanu 2023. gada pavasarī.

Pievienot komentāru