Panika par mežizstrādi un mežu izciršanu (kas nav viens un tas pats)

Statista | 26.12.2021

(...) Līdervalstu vidū ir Somija, kur mērķis līdz 2035. gadam ir kļūt par oglekļa neitrālu valsti, izmantojot vidēja termiņa klimata pārmaiņu politikas plānu un valsts klimata un enerģētikas stratēģiju, kas ieviesta 2019. gada jūnijā. Islande un Austrija līdz 2040. gadam vēlas sasniegt t.s. "neto nulli", Vācijai un Zviedrijai "pārbīdot" oglekļa neitralitātes termiņu līdz 2045. gadam. Lielākā daļa valstu, kurām ir saistības klimata jomā, par savu mērķi ir izvirzījušas 2050. gadu (arī Latvija), izņemot Ķīnu, Indiju un Krieviju, kuru mērķis ir 2060. gads.

Protams, lietusmeži tiek visai neatgriezeniski izstrādāti, bet attiecināt šo problēmu arī uz Eiropu ir galīgi šķērsām. Pasaulei ir jāpievērš nesalīdzinami lielāka vērība tropu apgabaliem!

Rakstot Pasaules ekonomikas forumam, Verified Carbon Standard izpilddirektors Deivids Antonioli brīdināja: "Programmas, lai apturētu mežu izciršanu, ir krasi jāpaplašina. Pašreizējā tropu mežu platības samazināšanās ir jāaptur (vai maksimāli jāsamazina), ja vēlamies sasniegt Parīzes nolīguma mērķi -  saglabāt globālo sasilšanu zem 1,5 °C. IPCC šim mērķim noteiktie rīcības ceļi jau ir pietiekami sarežģīti: lai sasniegtu minēto 1,5 °C mērķi, ir jāsamazina mežu "izciršana" par 77%...

Pievienot komentāru