Augošās cenas un klimata pārmaiņas rada lielākās bažas Vācijā, bet par risinājumu tiek uzskatīta “enerģijas pāreja”

Julian Wettengel, Clean Energy Wire | 05.09.2022

Cenas Vācijas degvielas uzpildes stacijās sāk pieaugt pēc tam, kad beidzās cenu samazināšanas programma. Vairākas aptaujas liecina, ka enerģijas un pārtikas cenu pieaugums un klimata pārmaiņas ir galveno problēmu saraksta augšgalā Vācijā. Ieguldījumus atjaunojamos energoresursos ar lielu pārsvaru par labāko veidu, kā panākt enerģētisko neatkarību no Krievijas, uzskata More in Common veiktās aptaujas respondenti četrās lielās Eiropas valstīs (Francijā, Vācijā, Polijā un Apvienotajā Karalistē). Cita aptauja, ko pasūtīja Norvēģijas enerģētikas uzņēmums Statkraft, liecina, ka pašreizējā krīze veicina enerģijas pārejas akceptēšanu.

Enerģijas un pārtikas cenu pieaugums, ko lielā mērā izraisīja Krievijas Ukrainā sāktā kara sekas, ir viens no vissatraucošākajiem jautājumiem Vācijā un citās Eiropas valstīs

Tomēr aptaujas liecina, ka klimata pārmaiņas bieži vien ir tikpat svarīgas, un pāreja uz enerģētikas sistēmu, kuras pamatā ir atjaunojamie energoresursi, tiek uzskatīta par galveno abu krīžu risinājumu.

Organizācija More in Common jūlija beigās veica aptauju par pārtikas un enerģijas cenu pieaugumu. Tajā tika konstatēts, ka 97% cilvēku visās četrās valstīs izjūt pieaugošo cenu ietekmi, un vairāk nekā septiņi no desmit cilvēkiem norādīja, ka cīnās ar grūtībām vai vienkārši tiek galā ar tām. Lielākā daļa iedzīvotāju neuzticas nevienai politiskajai partijai, kas varētu risināt krīzi, taču visur guva panākumus opozīcijas partijas, tostarp populistu un autoritārās partijas. Daudzi gaidīja, ka tuvākajos mēnešos gaidāmi protesti vai pat nemieri.

Tomēr organizācija apgalvo, ka krīze nav mazinājusi cilvēku apņēmību īstenot klimata mērķus. Respondenti vainoja valdības par to, ka tās ātrāk neveica ieguldījumus atjaunojamos energoresursos, un piekrita, ka, atliekot saistības cīnīties pret klimata pārmaiņām, vidējā termiņā un ilgtermiņā tikai palielināsies rēķini par enerģiju.

Vācijā More in Common kopā ar aptaujas uzņēmumu YouGov aptaujāja 2138 pieaugušos. Šeit 99% aptaujāto atzina, ka izjūt pieaugošo cenu ietekmi. Šis jautājums ir arī svarīgāko Vācijai aktuālo tēmu saraksta augšgalā – 45% respondentu kā vienu no trim vissvarīgākajām problēmām min inflāciju, kam seko klimats un vide ar 38% un mājokļu pieejamība (28%).

Trīs ceturtdaļas respondentu atbalstīja atjaunojamo energoresursu izmantošanas paātrināšanu. 62% aptaujāto piekristu augstākām cenām tagad, ja tas nozīmētu enerģijas rēķinu samazināšanos ilgtermiņā. Tomēr tikai 49% aptaujāto atzina, ka piekristu turpmākai enerģijas cenu paaugstināšanai, ja tas palīdzētu Vācijai ātrāk sasniegt tās mērķus klimata jomā. Atbalsts politiskiem atvieglojumu pasākumiem, piemēram, PVN samazināšanai enerģijai un pārtikai vai enerģijas cenu ierobežojuma ieviešanai, bija augsts (virs 80%), bet tikai 33% aptaujāto atbalstīja enerģijas patēriņa regulēšanu. Saules un vēja enerģija tika uzskatīta par uzticamiem enerģijas avotiem, bet nafta un gāze – par mazāk uzticamiem.

Klimata problēmas joprojām ir aktuālas

Aptauju rīkotājs Forschungsgruppe Wahlen kopš 1977. gada veic reprezentatīvu Politbarometer aptauju, un reizi vai divas reizes mēnesī respondentiem tiek lūgts nosaukt svarīgāko problēmu, ar ko Vācija pašlaik saskaras. Vairāk nekā desmit gadus vides/klimata/enerģētikas pāreja ir saglabājusies salīdzinoši nemainīgā līmenī, kad 2018/2019. gadā parādījās vēlētāju bažu pieaugums, kas to katapultēja saraksta augšgalā, līdz 2020. gadā to skāra koronavīrusa pandēmija. Pēdējos gados šis jautājums ir saglabājies starp vislielākajām bažām. Tas 2022. gada augustā atkal ieņēma līderpozīciju bažu sarakstā (43 %), kam sekoja izmaksas/algas/cenas. 2022. gada augustā šis jautājums atkal ieņēma pirmo vietu bažu sarakstā (43 %), kam sekoja izmaksas/algas/cenas.

Enerģētiskā krīze veicina enerģijas pārejas atzīšanu

Norvēģijas enerģētikas uzņēmums Statkraft publicēja aptaujas rezultātus, kas liecina, ka enerģētikas krīzes ietekmē atjaunojamo energoresursu izmantošana Vācijā kļūst arvien populārāka. 63% respondentu norādīja, ka krīzes dēļ atjaunojamie energoresursi ir kļuvuši nozīmīgāki, un tikai 8% respondentu apgalvoja, ka tas tā nav. Divas trešdaļas aptaujāto norādīja, ka Vācijai jau pirms kāda laika vajadzēja paātrināt atjaunojamo energoresursu ieviešanu. 88% aptaujāto atbalstīja saules enerģijas iekārtu būvniecību piecu kilometru attālumā no viņu mājām vai bija neitrāli (81% atbalstīja vēja enerģiju), norādīja Statkraft.

Augošās cenas un klimata pārmaiņas rada lielākās bažas Vācijā, bet par risinājumu tiek uzskatīta “enerģijas pāreja”

Pievienot komentāru