Meža dabiskā atjaunošana kā iespēja oglekļa piesaistei

sciencedaily.com | 26.10.2020

Pētnieku ziņojums parāda meža dabiskās atjaunošanās nozīmi un precizē iepriekšējo starptautisko pētījumu aplēses. Pētījuma laikā ievākti dati Austrālijas valdības siltumnīcefekta gāzu uzskaites programmai. Dati izmantoti arī labākai izpratnei, kā uzlabot oglekļa piesaisti, atjaunojot degradēto meža veģetāciju. 

Pētījumā secināts, ka drīzāk klimata apstākļi nevis līdzšinējā zemes izmantošana, ir nozīmīgākais oglekļa absorbēšanas apjomu dzinulis, tostarp secināts, ka nepieciešami noteikti kritēriji, lai starptautiski vērtētu mežu atjaunošanas potenciālu klimata mainības ietekmēšanā.

Meža dabiskā atjaunošana kā iespēja oglekļa piesaistei

Pievienot komentāru