Latvijā ir 6 843 977 334 koki (+/-1,42%, Nacionālā meža monitoringa dati)

...uz Eiropas platuma sliedēm

Šis būs dārgākais projekts dabas apsaimniekošanas vēsturē

Latviešiem karš nebeidzās 1945. gada 8. maijā

Valsts vides dienests piedalījies Interpola operācijā, atklājot metāllūžņu nelikumīgu sūtījumu

Klimata nevienprātība

No piesārņojuma attīrīti Inčukalna sērskābā gudrona dīķi

Vai tiešām veci meži vairāk piesaista oglekli? Jaunākās pasaules un Latvijas atziņas

Vietne novērojumiem par invazīvo sugu izplatību Latvijā

Latvijā būvē mājas arī no kaņepēm

BIBLIOTĒKA

Aktuālākie saistīto nozaru pētījumi un infografikas ekonomikā, mežsaimniecībā, lauksaimniecībā, medniecībā, zivsaimniecībā, meliorācijā u.c. bioekonomikas nozarēs

Kurš, Jūsuprāt, ir šodienas Latviju raksturojošs koks?
Priede
Ozols
Liepa
Bērzs
Zirgkastaņa
Egle
Alksnis
Cits (mežābele, apse, vītols...)

Ir ko teikt? Raksti!

E-pasta adrese: info@zemeunvalsts.lv
Paturam tiesības iesūtīto materiālu publicēt mājaslapā zemeunvalsts.lv

ZEMEUNVALSTS.LV RAIDĪJUMI

VAIRĀK
VAIRĀK VIDEO
VAIRĀK RAIDĪJUMU