Paraksties pret nesamērīgiem ierobežojumiem saimniekot savā zemē!

mib.lv, Zemeunvalsts.lv | 27.04.2020

Parakstot šo vēstuli, es atbalstu lūgumu valsts augstākajām amatpersonām:

  • noteikt moratoriju mikroliegumu veidošanai privātos mežos līdz brīdim, kad valstī tiek sakārtots kompensāciju mehānisms un paredzēts budžets kompensāciju izmaksai, paredzot LR Satversmē noteikto taisnīgo atlīdzību par privātīpašuma tiesību aprobežošanu sabiedrības interesēs un tiek izstrādātas brīvprātīgas īpašas sugu aizsardzībai pielāgotas meža apsaimniekošanas rekomendācijas;
  •  
  • Vides un reģionālās attīstības ministra 08.01.2020. apstiprināto Mazā ērgļa aizsardzības plānu, kura izstrādes gaitā valsts amatpersonas svītroja no plāna redakcijas zinātniski pamatotu priekšlikumu, kas bija vērsts dabas aizsardzības un privātīpašuma interešu sabalansēšanu, tādējādi rupji pārkāpjot labas pārvaldības principus, kas jāievēro valsts iestādēm, respektējot gan dabas aizsardzības, gan sabiedrības intereses.

Parakstot šo vēstuli, es piekrītu, ka mans vārds, uzvārds tiek publicēts zem vēstules teksta, nosūtot vēstuli tajā minētajām valsts amatpersonām, kā arī neiebilstu, ka, nepieciešamības gadījumā, zemes īpašniekus pārstāvošās organizācijas sazinās ar mani informācijas precizēšanai.

Parakstīt šo vēstuli var šādos veidos:

  1. aizpildot formu zem vēstules teksta 

http://saimniekssavazeme.lv/paraksties-pret-nesamerigiem-ierobezojumiem-saimniekot-sava-zeme/

2. atsūtot e-pasta vēstuli uz adresi atbalstu@saimniekssavazeme.lv vai info@zemeunvalsts.lv, brīvā tekstā norādot, ka parakstāties zem vēstules teksta, kā arī kontaktinformāciju, lai varam autentificēt parakstu vajadzības gadījumā.

Ar Vēstules tekstu un sīkāku informāciju iespējams iepazīties pielikumos.

Komentāri

Militārists
Latvijā ir izteikts nelīdzsvars starp darbu un šī darba noteikumiem. Proti, uzņēmējs vai darba darītājs saskaras ar daudzām papildprasībām, kas faktiski ir papildnodokļi vai noteiktu valsts iestāžu darba nodrošināšana, pie tam uzņēmēju vai darītāju regulāri cenšas ierobežot dažādu "projektu bīdītāji". Arī politisku projektu, ko mēdz saukt par partijām. Tā rezultātā uzņēmējdarbība tiek bremzēta, jo uzņēmējam ir jāstrādā, ne jākārto mākslīgi izdomātas formalitātes. Runājot par kompensācijām, lieta ir vajadzīga, bet kompensācijām vajag naudu! Kas to pelnīs? Mums ir akūts un acīmredzams plaša redzējuma trūkums, jo valstij naudu vajag, tai pašā laikā tiek darīts un ļauts darīt daudz, lai naudas un cilvēku būtu mazāk. Runātāji par ilgstspējību šo vārdu ir iemācījušies, jo tas skan skaisti un pareizi. Būtu izcili, ja kaut viens no runātājiem saprastu šī vārda jēgu! Ja kāds liedz citam strādāt, lai atbild personiski!
Andris Insbergs
Ir nepieļaujami produktīvas teritorijas pārlikt resursus tērējošās. Neesam bagātākā valsts, nespējam izārstēt savus bērnus, nodrošināt medicīnu un izglītību, bet tērējam resursus no pirksta izzīstām dabas problēmām. Tas liecina, ka valsts pārvaldei ir nojukusi vērtību orientācija. Parakstos.

Pievienot komentāru