Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas

Izdevniecība "Dienas Bizness" kopā ar Lauksaimnieku Organizāciju sadarbības padomi (LOSP), LPKS VAKS un nozares ekspertiem rīko tiešsaistes konferenci “Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas”

Klimata pārmaiņas un SEG emisiju pieaugums, tehnoloģiskās iespējas un pieprasījums pēc vidi saudzējošas ražošanas rada aizvien vairāk izaicinājumu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs ik gadu. Ir skaidrs, ka jebkuru ES valstu uzņemto vides prasību izpildīšana ir atkarīga no valsts atbalsta un skaidras ilgtermiņa nodokļu politikas, gan ar pašu uzņēmēju gatavību uzņemties ilgtermiņa saistības nozaru attīstībā. Ja sabiedrības pieprasījums pēc ekoloģiski un ekonomiski saražotas produkcijas globāli aizvien pieaug Latvijā un pasaulē, tad iespējas to izdarīt mijas ar dažādiem izaicinājumiem, valsts pārvaldes un uzņēmēju sapratnes un sadarbības, kā arī dabas resursu ierobežotības, darba spēka nepieejamības, mainīgiem laika apstākļiem un citiem faktoriem.

LAIKS UN VIETA: 2020. gada 4. jūnijs | tiešsaiste

MĒRĶIS: Runāt par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares attīstību ES Kopējās lauksaimniecības politikas budžeta plānošanas periodā pēc 2020. gada.

MĒRĶAUDITORIJA: Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares pārstāvji, viedokļu līderi, valsts atbalsta un nodokļu politikas veidotāji, valsts institūciju pārstāvji, uzņēmēji, zemnieki

DALĪBAS MAKSA:
Viens pieslēgums: EUR 51.78 + PVN
Dienas Biznesa abonentiem, LOSP, VAKS biedriem: EUR 45 + PVN

Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas

Pievienot komentāru