Iegūti dati par zosu migrāciju 2021. gada pavasarī

Dabas aizsardzības pārvalde | 14.07.2021

Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta kopīgā projektā šopavasar iegūti  dati, kas ļaus sagatavot zinātnisku pētījumu par zosu migrāciju un tās ietekmi uz lauksaimniecības kultūrām un radīs priekšnoteikumus zemkopības nozares konfliktu novēršanai ar caurceļojošajām zosīm.

Migrējošo zosu skaits Eiropā turpina palielināties pateicoties efektīviem aizsardzības pasākumiem, taču līdz ar to pieaug arī putnu nodarītie zaudējumi lauksaimniecībā. Saprātīgai un līdzsvarotai postījumu novēršanai ir jāzina zosu un gulbju uzturēšanās vietas pavasara migrāciju laikā Latvijā.

Iegūti dati par zosu migrāciju 2021. gada pavasarī

Pievienot komentāru