Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi izsludina atklātu projektu pieteikuma konkursu

Zemkopības ministrija | 11.09.2023

Pamatojoties uz 2023. gada 9. augustā Ministru kabinetā apstiprināto rīkojumu Nr.502 “Par valsts pētījumu programmu "Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana Latvijas attīstībai" 2023.-2025. gadam”, Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi izsludina atklātu projekta pieteikuma konkursu pētījumu programmas īstenošanai.

Programmas virsmērķis ir ilgtspējīgi un racionāli izmantot dabas resursus, palielinot to pievienoto vērtību mainīgas vides apstākļos, ko plānots sasniegt, īstenojot divas apakšprogrammas:

1. Ilgtspējīga lauksaimniecības, tostarp zivsaimniecības, resursu izmantošana nekaitīgas, kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā

2. Inovatīva meža apsaimniekošana un jauni meža pakalpojumi, produkti un tehnoloģijas Latvijas izaugsmei

Zemkopības ministrs Didzis Šmits: “Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana, ražojot pārtikas un citus sabiedrībai nozīmīgus produktus, ir kļuvusi īpaši izaicinoša, gan pielāgojoties mainīgajiem klimata apstākļiem, gan tiecoties sasniegt starptautiskās sabiedrības nospraustos ilgtspējas mērķus. Pat Eiropas savienības mērogā vides un klimatiskie apstākļi ir nozīmīgi atšķirīgi un mainīgi, pastiprinot nepieciešamību attīstīt pētniecības aktivitātes nacionālā līmenī, lai nodrošinātu Latvijas ražojošajiem lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un pārtikas ražotājiem zinātnes atziņās balstītas zināšanas, sagatavojoties un sniedzot konkurētspējas priekšrocības saimniekošanai nākotnē.” 

Programmas īstenošanas periods ir no 2023. līdz 2025. gadam ar kopējo finansējumu 5 miljoni eiro.

Ar programmas konkursa mērķiem, uzdevumiem, rezultātiem, specifiskajiem kritērijiem, kā arī konkursa organizāciju un projektu pieteikumu iespējams iepazīties Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā sadaļā “Informācija īstenotājiem”.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 2. oktobris. Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (www.sciencelatvia.lv).

https://www.zm.gov.lv/lv/jaunums/zemkopibas-ministrija-sadarbiba-ar-latvijas-zinatnes-padomi-izsludina-atklatu-projekta-pieteikuma-konkursu

Pievienot komentāru