LLU maina Satversmi un nosaka vairākus specializācijas virzienus

LLU | 19.05.2022

18. maijā LLU Konvents jaunā redakcijā apstiprinājis LLU kā zinātnes universitātes Satversmi, kurā ieviestas būtiskas izmaiņas jautājumos, kas saistīti ar universitātes pārvaldību un tās stratēģisko specializāciju, kā arī rosinājuši LLU zīmola maiņu. Izmaiņas veicinājusi ne tikai nepieciešamība īstenot Augstskolu likumā noteiktās prasības, bet arī universitātes akadēmiskās saimes lēmums mērķtiecīgāk risināt klimata pārmaiņu radītos izaicinājumus un meklēt jaunas iespējas sabiedrības attīstībai.

LLU ir zinātnes un tehnoloģiju universitāte, kuras darbība gan augstākajā izglītībā, gan pētniecībā saistīta ar dabas resursu inovatīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kas arvien pieaugošo klimata pārmaiņu kontekstā kļuvusi par universitātes identitātes kodolu. Lai gan savas vēsturiskās attīstības pirmsākumos tā pārstāvējusi tikai divas nozares – lauksaimniecību un mežsaimniecību –, no kurām viena nes universitātes vārdu, mūsdienās LLU kļuvusi par daudznozaru universitāti. (...)

LLU maina Satversmi un nosaka vairākus specializācijas virzienus

Pievienot komentāru