Lauksaimniecībā: pētījumi un vidi saudzējoša saimniekošana

Zemkopības ministrija | 25.09.2021
“Lai veicinātu resursu efektīvu, uz zināšanām balstītu, ilgtspējīgu pārvaldību, mums nepieciešami datos balstīti pētījumi. Īpaši aktuāli tas ir, ņemot vērā arvien pieaugošo lauksaimniecības zemes izmantošanas intensitāti un kopīgo mērķi - katram apstrādātajam zemes kvadrātmetram nest maksimālo pievienoto vērtību ar iespējami zemāku ietekmi uz vidi.”
 
Augsne pašlaik ir kļuvusi par vienu no pasaulē apdraudētākajiem resursiem. Augsne satur nozīmīgu oglekļa un slāpekļa daudzumu, kas atkarībā no zemes izmantošanas veida nonāk arī ūdenī un atmosfērā. Un tas neapšaubāmi ir saistīts ar klimata pārmaiņām. Zemes apsaimniekotājiem aizvien vairāk ir jāpārņem vidi saudzējoša saimniekošanas prakse. 
Lauksaimniecībā: pētījumi un vidi saudzējoša saimniekošana

Pievienot komentāru