Jauna meža silpurenes atradne

Latvijas valsts meži | 10.05.2021

Rūpējoties par meža silpurenei nepieciešamo dzīvotņu atjaunošanu ilgtermiņā, AS “Latvijas valsts meži” līdz 2023. gada beigām sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un sadarbības partneriem īstenos Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansētu projektu “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai”.

“Vērtējot silpureņu prasības, botāniķi tās ierindo gaismas prasīgo, traucējumu atkarīgo augu grupā – tas nozīmē, ka tām patīk saules apspīdēti, sausi un skraji priežu meži. Laika gaitā, dabiski attīstoties, šādi meži bagātinās ar barības vielām un aizaug, tāpēc dzīvotne pastāvīgi “jātraucē”, lai saglabātu sugai nepieciešamos apstākļus,” skaidro LVM Vides projektu vadītāja Ieva Rove.

Jauna meža silpurenes atradne

Pievienot komentāru