Izstrādāts invazīvo svešzemju sugu saraksts un rit to sastopamības novērtēšana

du.lv | 01.11.2020

Daugavpils Universitāte, Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts augu aizsardzības dienests, “Dabas koncertzāle” un partneri no Lietuvas un Baltkrievijas turpina realizēt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmasprojektu Nr. ENI-LLB-1-077 “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā”.

Kopējā finansējuma summa ES projektā ir 504351.84 eiro, kas tiks novirzīta uz metodoloģiskās bāzes izveidi kompleksai invazīvo sugu pārvaldībai, praktisko Sosnovska latvāņa iznīcināšanas pasākumu realizācijai pierobežas aizsargājamās teritorijās, plašas sabiedrības, zemes īpašnieku un pašvaldību darbinieku informēšanai par invazīvajām sugām, kā arī uz  organizāciju, kas piedalās invazīvo sugu problēmas risināšanā, tehniskās kapacitātes uzlabošanu.

Projekta ietvaros Latvijas – Lietuvas un Baltkrievijas 18 aizsargājamās teritorijās tiks izveidots vienots monitoringa punktu tīkls, invazīvo sugu izplatībaskontrolei pārrobežu reģionā. Latvijā monitorings norisināsies 12 teritorijās: Teiču dabas rezervātā, Rāznas Nacionālajā parkā, dabas parkos “Adamovas ezers”, “Aiviekstes paliene”, “Sauka”, “Bauska” dabas liegumos “Grebļukalns”, “Lubana mitrajs”, “Skujaines un Svētaines ieleja”, “Ojatu ezers”,  Aizsargājamo ainavu apvidos “Augšdaugava”, dabas parks un aizsargājamā alejā “Blankenfeldes muižas aleja”.

Izstrādāts invazīvo svešzemju sugu saraksts un rit to sastopamības novērtēšana

Pievienot komentāru