Eiropas Padome apstiprina klimata likumu

Eiropas Padome | 29.06.2021

Papildus klimatneitralitātes mērķiem un vērienīgam plānam tiekties sasniegt negatīvu emisiju līmeni pēc 2050. gada, Eiropas klimata likums nosaka saistošus klimata mērķus siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai par vismaz 55% līdz 2030. gadam (salīdzinot ar 1990. gada rādītājiem). 

Eiropas Padome apstiprina klimata likumu

Pievienot komentāru