Dabas aizsardzības pārvalde izsniegusi atļaujas limitētai zosu nomedīšanai

latma.lv | 18.03.2020

Lai mazinātu postījumus, ko migrējošās zosis pavasarī var nodarīt lauksaimniecības kultūrām, Dabas aizsardzības pārvalde šogad ir izsniegusi 142 atļaujas limitētai zosu nomedīšanai pavasarī. Limitētā zosu medīšana atļauta tikai stingri noteiktās platībās līdz 31. maijam. Limitēto zosu medīšanu kontrolēs gan Dabas aizsardzības pārvalde, gan Valsts meža dienests.

Dabas aizsardzības pārvalde kopumā atļāvusi nomedīt ne vairāk kā 1000 zosu indivīdus no šādām sugām - sējas zoss (Anser fabalis), baltpieres zoss (Anser albifrons) un Kanādas zoss (Branta canadensis).

Limitētā zosu medīšana atļauta tikai ar rakstisku pilnvaru vai vienošanos apliecinošu dokumentu, kas dod tiesības veikt medības konkrētajā teritorijā. Zosis drīkst medīt un atbaidīt tikai mednieki, ievērojot medības reglamentējošos normatīvos aktus un uzrādot Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtās atļaujas kopiju, un pirms tam aizpildot pieprasīto dokumentāciju.

Dabas aizsardzības pārvalde izsniegusi atļaujas limitētai zosu nomedīšanai

Pievienot komentāru