Saulkrastu novada pašvaldības un LVM pārstāvji vienojas par turpmāko sadarbību

Latvijas valsts meži | 15.12.2021

Lai apzinātu un apspriestu saulkrastniekiem aktuālos jautājumus par valsts mežu apsaimniekošanu Saulkrastu apkārtnē, šonedēļ tikās a/s “Latvijas valsts meži” (LVM) un Saulkrastu novada pašvaldības pārstāvji. Tikšanās laikā tika meklēti risinājumi, kā Saulkrastu apkārtnē salāgot vietējo iedzīvotāju rekreācijas iespējas ar ilgtspējīgu un atbildīgu valsts meža apsaimniekošanu, kas paredz arī ekonomiskā labuma gūšanu valstij no koksnes ieguves.

Saulkrastu novada pašvaldības pārstāvji apņēmās noteikt teritorijas, kur nepieciešams vienoties par atsevišķu valsts meža apsaimniekošanas plānu ar papildu nosacījumiem un principiem, kas paredzētu, piemēram, cirsmas lielumu, mežizstrādes darbu veikšanas laiku un citus principus. LVM savukārt apņēmās izskatīt un vērtēt pašvaldības piedāvātās teritorijas un noteiktos kritērijus, lai tos piemērotu saimnieciskajā darbībā.

Papildus tam Saulkrastu novada pašvaldība apņēmās arī izvērtēt iespēju normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pārņemt atsevišķas valsts meža teritorijas pašvaldības īpašumā, lai īstenotu likumā noteiktos principus un mērķus, piemēram, ierīkotu meža parkus atpūtai.

Saulkrastu novada pašvaldības un LVM pārstāvji vienojas par turpmāko sadarbību

Pievienot komentāru