“Rīgas Meži” sāks veidot ainaviski vērtīgas teritorijas Gaujas mežniecībā

Rīgas Meži | 09.03.2022

Šajā pavasarī “Rīgas Meži” uzsāks veidot ainaviski vērtīgas jeb rekreācijas teritorijas pie Priedkalnes ciema (Ropažu novads, Gaujas mežniecība, Krievupes apgaita). Teritoriju veidošana notiks mežistrādes darbu ietvaros atbilstoši Rīgas pašvaldības apstiprinātajam “Meža apsaimniekošanas plānam”, kā arī meža ainavu ekoloģiskajam plānam un teritorijas dizaina plānam.

(...)

Šajā apgaitā mežaudzes funkcionālajā zonējumā ir ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija. Tās mērķis ir uzlabot atpūtas iespējas iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt meža masīvam raksturīgās priedes, kā galvenā koka saglabāšanu un attīstību. Šajās vietās tiks saudzētas vecākās priedes un radīti labvēlīgāki apstākļi jaunajām priedēm, kā arī tiks saglabāti koki ar putnu ligzdām un dobumiem. Tāpat šīs teritorijas ir nozīmīgas no cita meža nekoksnes vērtības viedokļa, jo tās ir iedzīvotāju iecienītas sēņošanas, ogošanas un brīvā laika pavadīšanas vietas.

Veicot saudzīgākus mežistrādes darbus, pamežā tiks saglabāti kadiķi, mežābeles, paaugas ozoli, egles, priedes un otrā stāva egles. Savukārt vietās, kur tiks veikti citi mežistrādes darbi, paredzēts izcirst priežu mežam neraksturīgos un traucējošos (invazīvos) krūmus un kokus – kļavu, bērzu un vārpaino korinti.

“Rīgas Meži” sāks veidot ainaviski vērtīgas teritorijas Gaujas mežniecībā

Pievienot komentāru