Vidzemes inovāciju konferencē "atbildīga inovācija"

Pirmais gads ir pagājis partneriem savstarpēji iepazīstoties un sagatavojoties šī gada aktivitātēm. Informējam, ka savu aktīvo darbību Vidzemes reģionā sākam ar dalību - Vidzemes inovāciju nedēļā  24.-28.februārī (http://innovation.vidzeme.lv/lv/).

Ielūdzam jūs uz pirmo lēmumpieņēmēju un ieinteresēto pušu sanāksmi klatienē - 27. februārī, Vidzemē, Cēsīs, Vidzemes koncertzālē "Cēsis", Raunas ielā 12, tūlit pēc Vidzemes inovāciju konferences "Atbildīga inovācija" plkst. 17:00 (ielūgums pielikumā).

27. februārī dalīsimies ar idejām un pieredzi "Vidzemes inovāciju konferencē "atbildīga inovācija" (http://innovation.vidzeme.lv/lv/pasakumi/2020-02-27/vidzemes-inovaciju-konference-atbildiga-inovacija.html), visas dienas garumā  uzturot stendu "Eat the Bioeconomy", kā arī ziņojot sesijā (11:40-15:40) “Resursu ilgtspējīga izmantošana. Aprites ekonomikas un dizaina principi”, kuras  mērķis ir iepazīstināt sesijas dalībniekus ar aprites ekonomikas un dizaina pamatprincipiem, kā arī praktiskiem piemēriem, lai veicinātu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, t.sk. mežistrādes pārpalikumu gudru izmantošanu. Īpaši aicināti piedalīties mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji, publiskā sektora organizācijas, kas strādā ar dabas resursu apsaimniekošanu, apstrādi un realizēšanu.

Būsim klātesoši visas nedēļas garumā Skolas iela 6 , Cēsu koprades telpā ar BE-Rural  bioekonomikas ierosmju pop up veikalu (http://innovation.vidzeme.lv/lv/pasakumi/2020-02-27/atklaj-bioekonomikas-pop-up-stendu.html).

Pievienot komentāru