Vēsturnieki apseko Stompaku purvu un Latvijas nacionālo partizānu nometnes vietu

Latgales plānošanas reģions | 04.11.2021

Novembra sākumā divas dienas trīs vēsturnieki no biedrības “Institute of Applied Historical Research”  – Zigmārs Turčinskis, Inese Dreimane un Jānis Goldšmits veica Stompaku purva un Latvijas nacionālo partizānu nometnes vietas, kā arī tuvākās apkārtnes apsekošanu, lai saprastu, kuras bunkuru vietas partizānu nometnē līdz ko atļaus laikapstākļi tiks pētītas ar arheoloģiskām metodēm. Šī izpēte nepieciešama, lai varētu iegūt jebkādas lietas, piemēram, dēļu fragmentus, kuriem varētu veikt mērīšanu, lai noteiktu izmērus un līdz ar to arī saprast būvēšanas principus, lai nākotnē varētu atjaunot šos partizānu nometnes bunkurus pēc iespējas autentiskākus. Vēsturnieki izpētīja arī tuvāko apkārtni, lai piedāvātu savu redzējumu, piemēram, par putnu vērošanas torņa atrašanās vietu, lai Stompaku purvs būtu  saistoša ne tikai vēsturniekiem, bet arī dabas draugiem.

Vēsturnieki apseko Stompaku purvu un Latvijas nacionālo partizānu nometnes vietu

Pievienot komentāru