Vecaucē diskutē par lauksaimniecībā aktuāliem jautājumiem

llu.lv | 09.11.2019

Ar pētījumu par kokaudžu biomasas un oglekļa uzkrājuma aprēķiniem Latvijā iepazīstināja Jānis Liepiņš. Pētnieks skaidroja, ka ir izstrādāti Latvijas teritorijai atbilstoši virszemes, stumbra un celmu/sakņu biomasu aprēķinu vienādojumi saimnieciski nozīmīgākajām koku sugām. Taču parastajai apsei sakņu biomasas vienādojumi izveidoti pirmo reizi, bet priedei, eglei un bērzam uz plašu un reprezentatīvu empīrisko materiālu balstīti biomasas vienādojumi publicēti vien dažos pētījumos. Pirmo reizi Latvijā aprēķinātas un publicētas visa stumbra vidējās svērtās reducētā blīvuma vērtības un izstrādātas koka blīvuma izmaiņu kartes, iekļaujot dažādu dimensiju kokus.

Vecaucē diskutē par lauksaimniecībā aktuāliem jautājumiem

Pievienot komentāru