Valsts vides dienests astoņās nominācijās pasniedz gada balvu vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2023”

Valsts vides dienests | 08.06.2023

Atzīmējot Pasaules vides dienu Latvijā,  šodien 6. jūnijā, svinīgā balvu pasniegšanas ceremonijā Valsts vides dienests (VVD) sveica “Zaļā izcilība 2023” balvas laureātus. Par vides izcilniekiem tika atzīti uzņēmumi, kuri aktīvi rīkojas, lai mazinātu savas darbības ietekmi uz vidi.

Šajā gadā balva pasniegta jau astoto reizi, kopš 2015. gada par izciliem sasniegumiem vides aizsardzībā apbalvoti jau vairāk nekā 100 uzņēmumi un sadarbības partneri, šogad tiem pievienojušies vēl astoņi laureāti, kuri izcēlušies ar spēju visaugstākajā līmenī ievērot vides prasības un pēc savas iniciatīvas izlēmīgi rīkojušies, lai samazinātu savas darbības ietekmi uz vidi, kā arī devuši nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izglītošanā un vides apziņas celšanā.

Gada balvas vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2023” laureāti:

  • A/s “PET BALTIJA” – nominācijā “Zaļā izcilība atkritumu apsaimniekošanā” par ieguldījumu aprites ekonomikas īstenošanā;

Uzņēmums, kurā sākas plastmasas pudeļu pārdzimšanas process jaunos produktos. Ar modernām un videi draudzīgām iekārtām PET BALTIJA ir viens no lielākajiem PET pudeļu, tostarp Latvijas depozīta iepakojuma, pārstrādes uzņēmumiem Ziemeļeiropā un ieņem nozīmīgu lomu ciklā, kur atkritumi, stingri ievērojot vides prasības, pārtop resursos. Arī ražošanas procesā radušos atkritumus uzņēmums pārstrādā blakusproduktos vai nodod citiem atkritumu pārstrādātājiem, cenšoties pēc iespējas mazināt noglabājamo atkritumu daudzumu.

  • SIA CEWOOD – nominācijā “Zaļā izcilība apstrādes rūpniecībā” par ieguldījumu aprites ekonomikas ieviešanā;

Vienīgais koka ēveļskaidas plātņu ražotājs Baltijā – Latvijā auguši koki, kas iegūti dabai saudzīgā veidā pārtop vērtīgos produktos, vienlaikus plākšņu ražošanas procesā radušies atgriezumi no gatavo plākšņu apstrādes tiek atkārtoti izmantoti ražošanā, sasmalcinot un attiecīgajās proporcijās pievienojot izejmateriāliem. Uzņēmums ir paraugs kā nepārtraukti pilnveidoties, lai samazinātu savu ietekmi uz vidi un ieviest aprites ekonomiku dzīvē.

  • SIA “Laflora” – nominācijā “Zaļā izcilības balva ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē” par ilgtspējīgu pieeju izmantotās zemes rekultivācijā;

Viens no lielākajiem kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, kas lielu uzmanību pievērš ilgtspējas jautājumiem. Uzņēmums Zaļās izcilības balvu ieguvis par spēju ne vien izmantot dabas resursus, bet ieviest dažādus inovatīvus izstrādāto atradņu rekultivācijas veidus, kā, piemēram, – apmežošana, brūkleņu, dzērveņu un lielogu melleņu audzēšana, kā arī rododendru, viršu un vaivariņu audzēšana. Šobrīd rekultivācija veikta 200 ha izmatotās zemes platībā. Laflora plāno panākt klimata neitralitāti jau 2030. gadā, veicot virkni vērienīgu projektu, tajā skaitā vēja un saules parku izbūvi kūdras purva teritorijā.

  • SIA “Aizkraukles ūdens” – nominācijā “Zaļā izcilība ūdenssaimniecības jomā” par inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu notekūdeņu sistēmu uzraudzībā;

Uzņēmums nodrošina kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanas procesu. Domājot par to, lai neattīrīti notekūdeņi nenonāktu vidē, kanalizācijas tīklu uzraudzībai ieviesta cauruļvadu video izpēte, kas identificē bojājumus un ļauj laicīgi plānot bojātu cauruļvadu posmu pārbūvi. Ir sakārtota atbilstoša dūņu apsaimniekošana. Liekās dūņas tiek atūdeņotas un novietotas glabāšanai dūņu laukos. Pēc gada uzglabāšanas dūņām tiek veiktas analīzes, sagatavotas kvalitātes apliecības un nodotas lauksaimniecības zemju ielabošanai. Uzņēmums ir atvērts sadarbībai ar vides inspektoriem.

  • SIA “Ulbroka” – nominācijā “Zaļā izcilība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē (starp A, B kategorijas piesārņojošās darbības veicējiem)” par efektīvu gaisa kvalitātes nodrošināšanu cūkkopības nozarē;

Ulbrokā, blīvi apdzīvotā teritorijā, atrodas viens no lielākajiem cūkaudzēšanas kompleksiem valstī, audzētavā atrodas vairāk kā 13 000 cūku. Pateicoties trīspakāpju gaisa attīrīšanas sistēmai, uzņēmums nodrošina to, ka netiek radītas nelabvēlīgās smaku ietekmes un neērtības apkārtnes iedzīvotājiem. Uzņēmums pastāvīgi augstā līmenī nodrošina vides aizsardzību prasību izpildi un uzstāda augstus profesionālās darbības standartus savā jomā.

  • SIA “Adams farm – nominācijā “Zaļā izcilība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē (starp C kategorijas piesārņojošās darbības veicējiem)” par bioloģiskās lauksaimniecības principu īstenošanu lopkopības nozarē visaugstākajā līmenī, ievērojot vides aizsardzības prasības;

Uzņēmums īsteno aprites ekonomiku lauksaimniecībā, iegūtos kūtsmēslus kā mēslojumu iestrādājot augsnē, tādējādi samazinot vai pilnībā izslēdzot minerālmēslu izmantošanu. Teritorijā ir ierīkotas bioloģiskās ūdens attīrīšanas iekārtas lietus un sadzīves notekūdeņiem, kas attīra ienākošos notekūdeņus. Uzņēmums skrupulozi ievēro vides aizsardzības prasības.

  • Zemnieku saimniecība “Vaicuļevas” – veicināšanas apbalvojums nominācijā “Zaļā izcilība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē” par priekšzīmīgu lauksaimniecisko darbību un aktīvu sadarbību ar Valsts vides dienestu.

Uzņēmums regulāri veic dažādus modernizācijas pasākumus, kas vērsti uz vides kvalitātes uzlabošanu, atzīts par paraugu Latgales reģiona zemniekiem un izceļas ar rūpīgi koptu un sakārtotu ražošanas teritoriju, vienlaikus nodrošinot atbilstošu atkritumu un ķīmisko vielu uzglabāšanu.

  • SIA “Rīgas meži” – nominācijā “Zaļā izcilības balva par sadarbību” par veiksmīgu sociālās kampaņas #TīriRīgasMeži #VidesSOS īstenošanu;

Rīgas meži veic izglītojošus, informējošus un uz sabiedrības iesaisti vērstus pasākumus, ar aizrautību vēršot sabiedrības uzmanību uz aktuālo vides un mežu piegružošanas problemātiku. Tajā skaitā pērn,sadarbībā ar VVD, īstenoja vērienīgu kampaņu #TīriRīgasMeži #VidesSOS. Kampaņas laikā iedzīvotāji tika aicināti ne vien nepiesārņot mežu un šādas darbības aktīvi nosodīt, bet arī par mežā atrastiem atkritumiem ziņot lietotnē VidesSOS.

  • SIA “All Media Latvia” – nominācijā “Zaļā izcilības balva par sadarbību” par aktīvu sabiedrības izglītošanu vides aizsardzībai aktuālos jautājumos;

Kanāla TV3 raidījumi – TV3 ziņas, Bez Tabu un Degpunktā, regulāri un aktīvi veido ziņu sižetus par aktuālajiem vides aizsardzības jaunumiem un jautājumiem, mācot sabiedrību atpazīt vides pārkāpumus un aktīvi rīkoties, ja tādi tiek pamanīti. Ziņas par vides pārkāpumiem vienlaikus izglīto un veido sabiedrības izpratni par sakārtotas vides nepieciešamību un saudzīgu attieksmi pret dabu.

Jau kopš 1972. gada ik gadu 5. jūnijā tiek atzīmēta Pasaules vides diena. ANO iedibināja šo tradīciju, lai veicinātu izpratni par vides jautājumiem pasaules mērogā. Savukārt VVD kopš 2015. gada ir iedibinājis gada balvu vides aizsardzībā “Zaļā izcilība”, godinot uzņēmumus, kuriem tuva vides aizsardzība, un sadarbības partnerus, kuriem rūp Latvijas vides kvalitāte un ilgtspēja.

Video par 2023. gada Zaļās izcilības balvas laureātiem un saņemtajiem apbalvojumiem skatāmi Valsts vides dienesta YouTube kanālā.

Valsts vides dienests astoņās nominācijās pasniedz gada balvu vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2023”

Pievienot komentāru