Valdība apstiprina prioritāros rīcības virzienus meliorācijas politikā 2021.-2027. gadam

Zemkopības ministrija | 09.04.2021

Ceturtdien, 8. aprīlī, Ministru kabinets apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto plānu “Prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā 2021.–2027. gadam”, kas nosaka meliorācijas jomas attīstību turpmākajos septiņos gados. ZM Latvijā veic meža un lauksaimniecības zemes resursu un meliorācijas pārvaldību.

Plānā ir noteikti meliorācijas pārvaldības politikas prioritārie virzieni, kas vērsti uz meliorācijas sistēmu kvalitatīvas un ilgtspējīgas darbības rezultātiem. Plāns sagatavots, lai noteiktu pastāvošās problēmas, kuras kavē meliorācijas attīstību, formulētu meliorācijas attīstības mērķus un prioritāros rīcības virzienus problēmu novēršanai. Plānā izvirzīti prioritārie rīcības virzieni meliorācijā no 2021.gada līdz 2027. gadam, bet tie var būt aktuāli arī pēc 2027. gada.

Plānā analizēta meliorācijas nozīme, ietekme uz plūdiem, kā arī izvērtēta meliorācijas jomas valsts un ES finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāte. Pamatojoties uz meliorācijā identificētajām problēmām, noteikti nepieciešamās rīcības virzieni un sasniedzamie rezultāti, t.sk. nepieciešamie finanšu līdzekļi.

Meliorācijas sistēmu uzturēšana ir būtiska plūdu risku mazināšanai lauku teritorijās. Turklāt pilnvērtīga meliorācijas sistēmu darbība veicina lauksaimniecības un meža zemju ražību. Uzturot kvalitatīvas meliorācijas sistēmas, tiek novērsti vai samazināti plūdu riski, lauku apvidos pasargājot no plūdiem iedzīvotājus un viņiem piederošās būves, saimniecības un tehniku, kā arī lauksaimniecības un meža zemes, autoceļus u.c. nozīmīgus infrastruktūras un citus objektus.

Valdība apstiprina prioritāros rīcības virzienus meliorācijas politikā 2021.-2027. gadam

Pievienot komentāru