Uldis Valainis, Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks

Zemeunvalsts.lv | 10.12.2020

Atvērt prezentāciju

Vai ikdienā un darbā bieži nākas lietot vārdu “ilgtspēja”?

Skatoties uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu kā procesu, vārds vai termins “ilgtspēja” nešaubīgi lietojams gana bieži. Mūsdienās pastāv daudzas ekosistēmas, kurās bez ilgtspējīgas saimniekošanas un apsaimniekošanas bioloģisko daudzveidību nodrošināt nav iespējams. Runājot par šī vārda nozīmi un izpratni, skaidrs, ka arī Daugavpils Universitātes studenti, sākot studijas augstskolā, šo vārdu nedzird pirmo reizi. Ar ilgtspēju mēs saprotam saskaņu starp dabu un cilvēku ar tā dažādām interesēm. Mūsdienās, runājot par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, gana daudz zinošu speciālistu uzskata, ka lielas daļas sugu un biotopu saglabāšanai pilnīga neiejaukšanās (nekā nedarīšana) nav risinājums: daudzām sugām un dzīvotnēm ir nepieciešami specifiski apstākļi, kur cilvēka noteikta darbība (arī saimnieciskā) vai iejaukšanās ir nepieciešama. Šādi pasākumi daudzviet tiek īstenoti arī Latvijā, piemēram, dažādi apsaimniekošanas pasākumi sugu un biotopu aizsardzības nodrošināšanai. Vairumu no šiem pasākumiem tiek finansēti no Eiropas Savienības budžeta, Latvijas finanses neskarot.

Pievienot komentāru