Tālim Gaitniekam piešķirta Eižena Ostvalda vārdiskā balva

silava.lv | 17.06.2021

LVMI Silava vadošais pētnieks, akadēmiķis Tālis Gaitnieks saņēmis Eižena Ostvalda vārdbalvu mežzinātnē. Eižena Ostvalda balvu piešķir par ieguldījumu mežzinātnes nozares attīstībā pasaules un Latvijas mērogā.

Eižens Heinrihs Ostvalds (1851–1932) bija vācbaltiešu mežzinātnieks, kurš devis nenovērtējamu ieguldījumu Latvijas mežzinātnes pirmsākumos. Eižens Ostvalds vadījis Rīgas apkārtnes mežu hidromeliorācijas un atjaunošanas darbus, pirmais pētījis un zinātniski aprakstījis mežu meliorācijas ietekmi uz koku augšanu. Eižens Ostvalds izstrādājis jaunu meža rentes teoriju, kā arī apkopojis meža taksācijas tabulas un palīglīdzekļus meža taksatoriem un ir daudzu zinātnisko publikāciju autors.

Mežzinātnieks, LVMI Silava Meža fitopatoloģijas un mikoloģijas virziena vadošais pētnieks Tālis Gaitnieks Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava" strādā kopš 1981. gada, veicot pētījumus par augsnes mikrofloras nozīmi meža ražības palielināšanā un sakņu trupes ierobežošanu. Kopš 2001. gada Tālis Gaitnieks ir institūta "Silava" Zinātniskās padomes priekšsēdētājs. Pētījumu rezultāti atspoguļoti 74 zinātniskās publikācijās, kā arī 155 ziņojumos konferencēs.

Tālim Gaitniekam piešķirta Eižena Ostvalda vārdiskā balva

Pievienot komentāru