Sperts nozīmīgs solis enerģētiskās neatkarības stiprināšanai un NEKP 2030 mērķu sasniegšanai

Ministru kabinets | 23.02.2022

Ministru kabinets š. g. 22. februāra sēdē konceptuāli atbalstīja Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, kas neatliekami risina Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2030 (turpmāk - NEKP)  mērķu izpildi un valsts enerģētiskas neatkarības stiprināšanu. Valsts ir iecerējusi veidot jaunus stratēģiskas nozīmes vēja enerģijas parkus uz valsts īpašumā esošas zemes, uzticot šī projekta izpildi a/s “Latvenergo” un a/s “Latvijas valsts meži” dibinātajam kopuzņēmumam.

“Latvijas enerģētiskās neatkarības stiprināšanai, Nacionālā enerģētikas un klimata plāna mērķu izpildei un Latvijas virzībai uz klimatneitrālu enerģētiku mums ir būtiski īstenot liela mēroga stratēģiskus vēja parkus. Viens no centrālajiem pīlāriem klimatneitralitātes sasniegšanā ir atjaunīgo energoresursu plašāka izmantošana. Atjaunīgo energoresursu enerģija ir Eiropas Enerģētikas savienības prioritāšu pamatā un tā ir Eiropas politikas centrālais elements un svarīgs virzītājspēks tīras enerģijas nodrošināšanai visiem Eiropas iedzīvotājiem,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.
Foto no Shutterstock

Sperts nozīmīgs solis enerģētiskās neatkarības stiprināšanai un NEKP 2030 mērķu sasniegšanai

Pievienot komentāru