Šogad Latvijā atļauts papuves izmantot pārtikas ražošanai

Zemkopības ministrija | 13.04.2022

Lai maksimāli palielinātu pārtikas ražošanai pieejamās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, Latvijā šogad atļauts papuves izmantot pārtikas un lopbarības ražošanai, tādējādi pieļaujot atkāpes no tiešo maksājumu zaļināšanas prasību izpildes 2022. gadā.

Ņemot vērā Krievijas iebrukumu Ukrainā un tā radītās sekas pasaules pārtikas apgādē, Eiropas Komisija pēc dalībvalstu lūguma ir pieņēmusi īstenošanas lēmumu, kurā paredz iespēju dalībvalstīm 2022. gadā īstenot atkāpes no zaļināšanas maksājuma nosacījumu piemērošanas ar mērķi palielināt pārtikas un lopbarības ražošanas potenciālu. Zemkopības ministrija ir pieņēmusi lēmumu arī Latvijā piemērot visas īstenošanas lēmumā paredzētās atkāpes. 

Atkāpes attiecas uz lauksaimniekiem, kuri šogad ir plānojuši papuves platības izmantot kultūraugu dažādošanas un ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildei. 

Šogad Latvijā atļauts papuves izmantot pārtikas ražošanai

Pievienot komentāru