Seminārs "Alternatīvi mežizstrādes risinājumi" Jaunkalsnavā

Semināra tēmas – mašinizētā mežizstrāde, izmantojot zviedru uzņēmuma Malwa mežizstrādes tehniku jaunaudžu un
krājas kopšanas cirtēs, sanitārajās cirtēs, pameža zāģēšanās pirms atjaunošanas cirtes kā arī sēklas koku novākšanā. Telemetrisko sistēmu izmantošanas iespējas ražošanas apstākļos, automatizēta atbērtes šķērsojošo ievalku plānošanas rīka demonstrēšana. Tiks apsekoti izkoptie objekti, kā arī semināra izskaņā plānots apmeklēt objektu, kurā notiek
mašinizētā mežizstrāde.
Seminārā piedalīsies LVMI Silava Meža darbu un meža enerģētikas pētījuma virziena vadošais pētnieks Andis Lazdiņš, zinātniskie asistenti Agris Zimelis un Jānis Ivanovs, kā arī Meža pētīšanas stacijas direktora vietnieks Uvis Dambergs.

Pievienot komentāru