Sarunās par klimatu noteikti jāatrod vieta mežsaimniecībai

Joel Fitzgibbon, Financial Review | 28.10.2021

Mežsaimniecība ir vajadzīga videi, vajadzīga nodarbinātībai, vajadzīga ekonomikai. Kāpēc par to tik maz runā (spriež) sarunās par klimatu? 

Meža nozare līdz šim tikusi nepietiekami izmantota SEG emisiju samazināšanas procesā (vai plānā). Kā zināms, šis process (vai plāns) paredz "0 līmeņa emisijas", proti, mēs dodam atmosfērā ne vairāk, kā paņemam atpakaļ. Mūsu meži piesaista un uzkrāj daudz oglekļa. Ļoti daudz! Pēc mežizstrādes, ogleklis joprojām paliek uzkrāts koksnes produktos, ko iegūstam.

Ja plānā (vietējā vai starptautiskā) ir novērst vai vismaz bremzēt klimata pārmaiņas, nepieciešams pievērst nopietnu uzmanību meža nozarei, kas tieši saistāma un saistīta ar atjaunojamiem resursiem. 

Sarunās par klimatu noteikti jāatrod vieta mežsaimniecībai

Pievienot komentāru