Šajā medību sezonā medīt lūšus nebūs atļauts

Žurnāls "Medības" | 24.12.2021

zemeunvalsts.lv komentārs

Lēmumam faktiski nav sakara ar Latvijas lielo meža kaķi, dabas aizsardzību vai ko citu no publiski paustā. Tas ir turpinājums nopietnam un dziļam zināšanu, sapratnes un tālredzības (ilgtspējas) trūkumam par apkārt notiekošo. Iztapšana skaļai, arī pazīstamas sejas piesaistījušai, bet ar jau minēto zināšanu trūkumu (toties emociju pārpilnai) nopietni sirgstošai ļaužu grupai, kas sapratni aizstāj ar "noteikumiem, secinājumiem, pārbaudēm", jau redzama medicīnas jomā. Ja tur ir jūtamas acīmredzamas problēmas, vai nepieciešams nekompetenci pārcelt vai ieviest uz palikšanu arī dabas aizsardzības sfērā? Jeb tā tur jau ir un to nepieciešams nostiprināt, stabilizējot nekompetences kapacitāti? 

Valsts meža dienests 2021./2022. gada medību sezonā nenoteiks pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu un neizsniegs lūšu medību atļaujas. Šāds lēmums saistīts ar lūša kā medījamas sugas statusa maiņu.
Valsts meža dienests (VMD) ir medības uzraugošā iestāde, kuras kompetencē ir arī limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamā nomedīšanas apjoma noteikšana. Medību noteikumi noteic, ka lūši ir limitētie medījamie dzīvnieki, un VMD katru medību sezonu ir jānosaka šo dzīvnieku pieļaujamais nomedīšanas apjoms.
Ņemot vērā, ka ir paredzēts veikt grozījumus MK noteikumos Nr. 396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”, kas Eirāzijas lūsi (Lynx lynx) noteiks kā īpaši aizsargājamu sugu, VMD pieņēmis lēmumu šajā medību sezonā nenoteikt pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu, un līdz ar to arī neizsniegt lūšu medību atļaujas.
Foto: Konsta Punkka

Šajā medību sezonā medīt lūšus nebūs atļauts

Pievienot komentāru