Sabiedrības radikalizācija var ietekmēt arī mežu!

Anita Jaunbelzere, la.lv | 25.12.2020

...lielākā Latvijas iedzīvotāju daļa ir dzimusi un augusi pilsētās, tai nav iespēju gūt priekšstatu par to, cik rūpīgi un izsvērti saimnieka lēmumi veido lauksaimniecības un mežsaimniecības pamatu.

Šī polarizācijas procesa sekas novērojamas daudzās diskusijās publiskajā telpā: kāds mežā redz tikai koksni, cits – tikai kāda putna mājvietu, vēl cits – tikai sēņošanas un ogošanas vietu, bet kādai – arvien pieaugošai – sabiedrības daļai tā ir tikai vieta, kur braukt ar motocikliem.

Mežsaimniekam nav izvēles – saimniekojot mežā, ir jāredz viss notiekošais un jālīdzsvaro visas meža funkcijas. 

Sabiedrības radikalizācija var ietekmēt arī mežu!

Pievienot komentāru