RTU pamet vēsturisko ēku Vecrīgā

nra.lv | 12.12.2021

Sākotnēji Kaļķu ielas 1 ēka tika būvēta partijas skolas vajadzībām, taču, kad bija nepieciešamas telpas tikko atdzimušajam RPI, namu atdeva augstskolai. Kad 1958. gadā RPI saņēma Kaļķu ielas ēku, tā vēl pilnībā nebija pabeigta, un tā laika studenti arī palīdzēja ēkas būvniecībā un iekārtošanā, lai tajā varētu ievākties administrācija un fakultātes.

Kaļķu ielas ēkā ir atradušās vairākas fakultātes, piemēram, kādreizējā Celtniecības fakultāte, tagad - Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, un tās paspārnē esošā Arhitektūras katedra, tagad - Arhitektūras fakultāte, kā arī Inženierekonomikas un vadības fakultāte, arī RPI Zinātniskā bibliotēka un pat Kara katedra, kur padomju laikos studenti apguva militāro mācību.

Namā norisinājās jauno studentu uzņemšana un iestājeksāmeni, tur savus diplomus saņēma RTU absolventi. «Manas pirmās personīgās atmiņas par šo ēku - es ļoti spilgti atceros, kā šeit, 301. auditorijā, kārtoju iestājeksāmenu Rīgas Politehniskajā institūtā,» atceras RTU studiju prorektors Uldis Sukovskis.
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-svinigi-atvadas-no-vesturiskas-ekas-kalku-iela-1

RTU pamet vēsturisko ēku Vecrīgā

Pievienot komentāru