Rīcības plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi

Zemeunvalsts.lv | 15.04.2020

Darba grupas sagatavotais rīcības plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus)

Pievienot komentāru