Publicēts mednieku un medību vadītāju eksāmenu grafiks 2023. gadam

Valsts meža dienests | 12.01.2023

Valsts meža dienests publicējis grafiku mednieku un medību vadītāju eksāmeniem 2023. gadam. Tas pieejams Valsts meža dienesta tīmekļvietnē un informācijas sistēmā Meža valsts reģistrs.

Ar mednieku un medību vadītāju eksāmenu grafiku 2023. gadam var iepazīties Valsts meža dienesta tīmekļvietnes sadaļas “Medības” apakšsadaļā  “Mednieku eksaminācija”.  Eksāmenu grafiks pieejams arī Meža valsts reģistrā, kur pagaidām publicēti eksāmenu datumi šī gada janvārim, taču laika gaitā tiks pievienoti datumi līdz gada beigām. Valsts meža dienests lūdz ņemt vērā, ka eksāmenu norises grafikā var tikt veiktas izmaiņas.  

Iepriekš mednieku kandidātiem, piesakoties eksāmenam, Valsts meža dienestā bija jāiesniedz izziņa par apmācību beigšanu. Sākot ar 1.01.2023. informāciju dienestam nodod apmācību iestādes, un, tiklīdz tā reģistrēta Meža valsts reģistrā, kandidātam ir iespēja eksāmenam pieteikties turpat tiešsaistē.

Pieteikties un veikt valsts nodevas apmaksu mednieka vai medību vadītāja kandidāta teorētisko zināšanu pārbaudījumam Meža valsts reģistrā iespējams ne vēlāk kā 24 h pirms norādītā eksāmena sākuma laika, savukārt praktisko iemaņu pārbaudījumu pieteikšanai ierobežojumu nav. Piesakoties eksāmeniem, persona var pieteikt arī mednieka apliecības izgatavošanu, lai pēc sekmīgi nokārtotiem eksāmeniem to varētu saņemt pēc iespējas ātrāk.

Mednieka un medību vadītāja kandidāta teorētisko zināšanu pārbaudījums notiek elektroniskā veidā Meža valsts reģistrā. Uz pārbaudījumu ierodas, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu un rīku, kas ļauj autentificēties ar portāla latvija.lv vienotās pieteikšanās moduli, piemēram, internetbankas autentifikācijas rekvizītus.

Valsts meža dienests astoņās struktūrvienībās ir uzstādījis datorus teorijas eksāmenu kārtošanai.

Cesvainē – Dārzu iela 4, Cesvaine, Madonas nov., LV-4871

Daugavpilī – K. Valdemāra iela 7, Daugavpils, LV-5401

Gulbenē – Pamatu iela 14, Gulbene, LV-4401

Inčukalnā – Miera iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141

Jelgavā – Tērvetes iela 91D, Jelgava, LV - 3008

Jēkabpilī – Mežrūpnieku iela 2a, Jēkabpils, LV-5201

Valmierā – Rīgas iela 40, Valmiera, LV-4201

Ventspilī – “Atpūtnieki”, Skaras, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621

Publicēts mednieku un medību vadītāju eksāmenu grafiks 2023. gadam

Pievienot komentāru