Projekta “LatViaNature” aktivitātes iekļūst EK apbalvojuma "Natura 2000 Award" finālā

Zemeunvalsts.lv | 11.04.2024

Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta “LatViaNature” aktivitātes Eiropas Komisija izvirzījusi prestižā apbalvojuma “Natura 2000 Award finālā”, kurā jau desmito gadu izceļ nozīmīgus sasniegumus dabas daudzveidības saglabāšanā, apsaimniekošanā un sabiedrības iesaistē.

Uzvarētājus paziņos 29. maijā, bet ikviens par “LatViaNature” projektu Eiropas iedzīvotāju balsojumā var nobalsot līdz 25. aprīlim. Apbalvojumam “Natura 2000 Award” šogad iesniegts rekorliels pieteikumu skaits – gandrīz 100 dažādu iniciatīvu pieteikumi no 25 ES dalībvalstīm. No tiem finālam izvirzīti 27.

Viens pieteikums iesniegts no Latvijas – projekta LatViaNature iniciatīvas.

Par nozīmīgu ieguldījumu eksperti atzinuši LatViaNature aktivitātes dabas daudzveidības veicināšanai apbalvojuma kategorijā “Sadarbība dabai”, atzinīgi novērtējot:

  1. Pilotprogrammas “Dzīvais mežs” un “Ziedu pļavas” un noslēgtos 140 sadarbības līgumus ar privātajiem zemju īpašniekiem vairāk nekā 1000 ha platībā, lai veicinātu bioloģisko daudzveidību privātajos mežos un zālājos arī ārpus Natura 2000 teritorijām. Tādējādi tiek īstenota Latvijā inovatīva sadarbības forma dabas aizsardzībā.
  2. Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrāciju teritorijas. To saimnieki semināros iepazīstina ar labo praksi dabai draudzīgā mežsaimniecībā, ko iespējams līdzsvarot ar ekonomiskiem ieguvumiem. Organizēti 14 semināri, pulcējot 280 dalībniekus, galvenokārt privātos mežu īpašniekus, kā arī citas ieinteresētās puses. Vairāk ŠEIT.
  3. "LatViaNature izglītojošās talkas Dabas aizsardzības pārvaldes iniciatīvā “Daru labu dabai”, kurās brīvprātīgie piedalās aizsargājamo dzīvotņu uzturēšanā un invazīvo sugu ierobežošanā. Talkās būtisks aspekts ir izglītojošā funkcija, tāpēc tajās piedalās arī dabas eksperti, kā arī LatViaNature mobilā dabas klase. Kopumā organizēti 23 pasākumi, iesaistot 875 dalībniekus – uzņēmumu pārstāvjus, studentus, pašvaldību pārstāvjus un iedzīvotājus”.

Ekspertu žūrijas izvēlētie pieci apbalvojuma “Natura 2000 Award” saņēmēji tiks paziņoti Eiropas Zaļās nedēļas laikā – 29. maijā. Savukārt ikviens Eiropas iedzīvotājs līdz 25. aprīlim aicināts iepazīties ar “Natura 2000 Award” finālistiem un to īstenotajām aktivitātēm un nobalsot par savu favorītu, kurš saņems Eiropas iedzīvotāju apbalvojumu (European Citizen’s Award).

Pateicamies projekta LatViaNature īstenotājiem – Dabas aizsardzības pārvaldei, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Pasaules Dabas Fondam, Latvijas Dabas fondam, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Universitātei, Daugavpils Universitātei, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei, Vidzemes Augstskolai.

Natura 2000 tīkls ir Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo teritoriju tīkls, kura mērķis ir nodrošināt Eiropas vērtīgāko un apdraudētāko biotopu un sugu saglabāšanos ilgtermiņā. Natura 2000 tīkls veidots, pamatojoties uz ES Biotopu un Putnu direktīvām, un tam ir nozīmīga loma dabas daudzveidības saglabāšanā Eiropas Savienībā. Natura 2000 tīklā ir vairāk nekā 27 000 sauszemes un jūras teritorijas, kas klāj aptuveni 18% no Eiropas sauszemes un aptuveni 10% no jūras teritorijas. Natura 2000 ir lielākais aizsargājamo teritoriju tīkls pasaulē.

Šogad aprit 20 gadi, kopš Natura 2000 tīkls ir ieviests arī Latvijā.

Pievienot komentāru