Pētījums DNS paraugu izmantošanai lūšu populācijas stāvokļa monitoringā

silava.lv | 27.04.2021

Pētījumā plānots novērtēt neinvazīvā monitoringa metožu (matu lamatas un slēpņu kameras) efektivitāti Latvijas apstākļos un iegūto paraugu analīžu rezultātus, radot priekšnoteikumus un izstrādājot rekomendācijas tālākai Eirāzijas lūšu monitoringa sistēmas pilnveidošanai. Pētījums tiks izstrādāts kā metodisks pamatojums pārejai uz Eirāzijas lūšu monitoringu neatkarīgi no datu ieguves iespējām par nomedītiem un bojāgājušiem dzīvniekiem.

Pētījums DNS paraugu izmantošanai lūšu populācijas stāvokļa monitoringā

Pievienot komentāru