Pe-2. Kremļa projekts

Imants Vīksne, nra.lv | 05.08.2021

Ar vietējo atbalstītāju starpniecību Kremlis sācis jaunu projektu pieminekļu karā pret Latviju. Jūnijā Kurzemē, Nīcas mežos uzietas padomju bumbvedēja Pe-2 atlūzas, un tagad sākta kampaņa šī atraduma glorifikācijai. Tiek vākti līdzekļi lidmašīnas vraka izrakšanai un iespējamajai eksponēšanai Liepājas memoriālā.

Izveidojušos situāciju Neatkarīgajai rakstiski skaidroja uzņēmuma Dienvidkurzemes reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāja Dace Gūtmane:

“AS “Latvijas valsts meži” 10.06. ir saņēmusi iesniegumu no meklēšanas organizācijas “Patriots”. Tajā norādīts, ka, veicot izpētes darbus (šādas darbības ar LVM nav skaņotas), ir atrastas lidmašīnas Pe-2 drupas. Tā kā pastāv iespēja atrast ekipāžu, darbi būtu jāturpina, bet, jau iesaistot ekskavatoru. Lai veiktu lidmašīnas izcelšanu, būtu jānocērt arī 5 traucējoši koki. “Patriots” iesniegumam pievienota arī Brāļu kapu komitejas 26.05. izdota atļauja zondāžas un ekshumācijas darbu veikšanai attiecīgajā teritorijā.”

Uz organizācijas iesniegumu “Latvijas valsts meži” sniedza starpatbildi, kas nosūtīta arī Brāļu kapu komitejai:

“LVM, apsekojot minēto teritoriju, konstatēja, ka no nenoskaidrotu personu puses jau ir veiktas nesaskaņotas darbības. 213. kvartāla apgabala 279. kvartāla 4. nogabalā un 8. nogabalā veikti rakšanas darbi, kā rezultātā bojāta zemsedze un radīts kaitējums augošiem kokiem. Papildus minētā situācija rada bīstamību meža dzīvniekiem un meža apmeklētājiem. No Brāļu kapu komitejas atļaujas Nr. 1260-26 (no 24.05.2021. spēkā līdz 25.11.2021.) nav saprotams, vai tiek pieļauta arī kara tehnikas meklēšana un izcelšana.” Jāpaskaidro, ka pieminētā Brāļu kapu komiteja ir biedrība, ko Latvijas valsts ir pilnvarojusi apzināt, atjaunot, izkopt un turēt kārtībā pasaules karos un Latvijas atsvabināšanas karā kritušo un mirušo Latvijas karavīru un nacionālo partizānu, kā arī citu valstu karavīru brāļu kapus. Tāpēc šī biedrība drīkst kaut ko atļaut vai neatļaut.

Brāļu kapu komiteja klusē

Ņemot vērā neskaidro situāciju ar Nīcas mežos atrasto lidmašīnu, “Latvijas valsts meži” pieprasījuši Brāļu kapu komitejai un meklēšanas organizācijai “Patriots” papildu informāciju. Vai minēto darbību veikšana nav jāuzrāda izpētes darbu veicēja pieteikumā? Vai atļaujā nav jānorāda informācija par kara tehnikas meklēšanu? Vai šādu darbu veikšanai nav izsniedzami papildināti nosacījumi par tehnikas, kas nav kvalificējama kā “vieglā tehnika”, izmantošanu, un par darbu gaitā atsegtām un izraktām mantiskām vērtībām”? Pagaidām uz “Latvijas valsts mežu” vēstuli atbildējusi tikai meklēšanas organizācija “Patriots”. Tā skaidro, ka atraduma vietā veikta tikai kontroles rakšana ar lāpstu, lai pārliecinātos, ka tur ir lidmašīna, kurā iespējams atrodas ekipāžas mirstīgās atliekas. Tas īsti neatbilst patiesībai, jo Krievijas izplatītajos sižetos ir redzams, ka rakšana veikta daudz plašākā apmērā un jau tikušas izceltas liela izmēra lidmašīnas daļas, uz kuru fona pozēja prokremliskie aktīvisti. No Brāļu kapu komitejas atbilde tā arī nav saņemta, un tāpēc “Latvijas valsts meži” meklētājiem saskaņojumu nav izsnieguši:

“Pašreiz LVM nekādu atļauju vēl nav devuši, jo tiek gaidīta iespējamā papildu informācija par iespējamiem rakšanas darbiem.”

Pe-2. Kremļa projekts

Pievienot komentāru