Par Eiropas Savienības Klimatadaptācijas stratēģiju

ec.europa.eu | 24.02.2021

Eiropas Komisija pieņēmusi jaunu ES Klimatadaptācijas stratēģiju, kurā izklāstīts, kā sagatavoties neizbēgamajai klimata pārmaiņu ietekmei. Lai gan ES dara visu, kas ir tās spēkos, lai iekšzemē un aiz Savienības robežām mazinātu klimata pārmaiņu sekas, tomēr jāsāk gatavoties tam, ka šīs sekas nebūs novēršamas pilnībā.

Ekonomiskie zaudējumi, ko rada biežāki ar klimatu saistīti ekstremāli laikapstākļi, kļūst arvien apjomīgāki. Jau šobrīd tie Eiropas Savienībai katru gadu izmaksā vidēji vairāk nekā 12 miljardus eiro. Piesardzīgas aplēses liecina, ka globālās temperatūras paaugstināšanās par 3 °C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni šābrīža ES ekonomikai katru gadu radītu vismaz 170 miljardu eiro lielus zaudējumus.

Klimata pārmaiņas neietekmē tikai ekonomiku vien. No karstuma viļņiem aizvien vairāk cieš arī Eiropas iedzīvotāju veselība un labbūtība. Visā pasaulē visnāvējošākā dabas katastrofa 2019. gadā bija Eiropas karstuma vilnis, kurš paņēma 2500 dzīvību.

Klimatadaptācijas pasākumos ir jāiesaista visas sabiedrības grupas un visi pārvaldības līmeņi gan ES, gan ārpus tās. Mēs veidosim pret klimata pārmaiņām noturīgu sabiedrību un šajā nolūkā:

uzlabosim zināšanas par klimata pārmaiņu ietekmi un adaptācijas risinājumiem,
pastiprināsim adaptācijas pasākumu plānošanu un ar
klimatu saistīto risku novērtēšanu,
paātrināsim klimatadaptācijas pasākumu praktisko īstenošanu
un palīdzēsim stiprināt klimatnoturību visā pasaulē.

Plašāk par jauno ES Klimatadaptācijas stratēģiju šeit: https://ej.uz/klimatastrategija

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes: https://ej.uz/JautAtbKlimStrat

Pievienot komentāru