Noslēgusies dabas aizsardzības plānu izstrādē iesaistīto pušu aptauja

Dabas aizsardzības pārvalde | 10.12.2021

Aptaujā noskaidrots, ka svarīgāka par plānu izstrādi ir to ieviešana, plānotie apsaimniekošanas pasākumi vairāk jāsaista ar mērķiem un nepieciešams uzraudzīt ne tikai plānu izstrādi, bet arī to ieviešanu. Rosināts vienkāršot plānu izstrādes procedūru, lai mazinātu formalitātes un administratīvās izmaksas, veicinot reālu līdzdarbošanos. Savukārt pašvaldību vērtējumā plāns ir nozīmīgs teritorijas attīstības plānošanā un tās vēlas tikt iesaistītas plāna ieviešanā, vienlaikus atzīmējot, ka trūkst kapacitātes plānā paredzēto rīcību ieviešanai, kā arī pietiekamu finanšu resursu.

Noslēgusies dabas aizsardzības plānu izstrādē iesaistīto pušu aptauja

Pievienot komentāru