Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija. LatViaNature

VARAM | 25.04.2021

Projekts pilnveidos dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai aizsargājamām sugām un biotopiem nodrošinātu saglabāšanos ilgtermiņā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu.

Projektā izvēlētas trīs pilottēmas – ES nozīmes aizsargājamie zālāji, ES nozīmes aizsargājamie meži un invazīvo jeb svešzemju sugu ierobežošana. Savukārt, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas veicināšanai privātajās zemēs projektā paredzēts radīt īpašus atbalsta mehānismus, tostarp, izstrādāt efektīvu nacionāla līmeņa kompensācijas modeli.

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. augusts – 2028. gada 31. decembris

Budžets: € 19,49 milj. (no tiem € 11 690 504 ES līdzfinansējums, ko finansē Eiropas Savienības LIFE Vides programma un € 7 793 669  Nacionālais līdzfinansējums, ko nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonds un projekta partneru pašu ieguldījums).

Partnerība: Projekta īstenotāji ir desmit organizācijas, kas pārstāv gan valsts, gan nevalstisko sektoru, kā arī zinātniskās institūcijas. Projekta vadošais partneris ir Dabas aizsardzības pārvalde.

Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija. LatViaNature

Pievienot komentāru