Nacionālais attīstības plāns ir jāprecizē un jāpapildina ar Zemkopības ministrijas priekšlikumiem

zm.gov.lv | 03.03.2020

Darbs pie Nacionālā attīstības plāna izstrādes aizsākts jau 2019.  gada pavasarī. Ir pagājis jau vairāk nekā pusgads un, diemžēl, tagad tas jau zināmā mērā vairs nav aktuāls – kopš tā laika nākuši klāt jauni izaicinājumi, tajā skaitā arī lauksaimniecībā. Piemēram, ES klimata un ES Zaļā kursa politikā, kā arī bioekonomikas attīstībā, kas ievērojami mainīs Latvijas dabas resursu izmantošanas un apsaimniekošanas procesus, lai sasniegtu iespējami ilgtspējīgākas saimniekošanas prasības. Šīs stratēģijas pavisam drīz mums ir jāievieš praksē, tāpēc ir pilnībā nepieņemami, ka šādiem lauksaimniekiem un sabiedrībai svarīgiem uzdevumiem nav paredzēts adekvāts finansējums to izpildei. Šī nav tikai Zemkopības ministrijas iegriba – tie ir kopīgi ES Kopējās lauksaimniecības politikas mērķi, līdz ar to šādā redakcijā dokumentu nevaru atbalstīt – plānā ir nepieciešams papildināt un precizēt lauksaimniecības jomas jautājumus tā, lai tie nestu labumu visai Latvijas sabiedrībai un neuzliktu nepanesamu slogu vietējiem lauksaimniekiem.

Nacionālais attīstības plāns ir jāprecizē un jāpapildina ar Zemkopības ministrijas priekšlikumiem

Pievienot komentāru